W tym roku, podobnie jak poprzednio, bardzo uroczyście obchodziliśmy rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir.

10 lutego 2016 r. o godz. 11.00 Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku, Komisja Historyczna Oddziału, Sybiracy z różnych Kół oraz przedstawiciele władz lokalnych, służb mundurowych, Wspólnoty Wnuków Sybiraków, harcerzy, młodzieży szkolnej zgromadzili się przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka w Białymstoku. Pod przewodnictwem kapelana Sybiraków ks. Józefa Wiśniewskiego odmówiliśmy modlitwę „Anioł Pański”. Poszczególne delegacje złożyły wieńce. Zapaliliśmy znicze i chwilą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych zesłańców syberyjskich.

Podobne spotkanie odbyło się też przy Pomniku Katyńskim. Tu oddaliśmy hołd w bestialski sposób pomordowanym w różnych miejscach kaźni.

Tegoroczna pogoda nie przypominała tamtej mroźnej i śnieżnej z 1940 r. Pochmurny, szary dzień rozjaśniały płonące znicze, kolorowe kwiaty i łopoczące na wietrze biało-czerwone flagi.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce złożyli hołd mieszkańcom kolonii Zacisze, deportowanym w lutym 1940 r. – wywieziono wówczas 92 osoby. Złożone kwiaty i palące się znicze świadczyły, że pamięć o ich tragedii nie zostanie zapomniana.

Tego samego dnia po południu Wspólnota Wnuków Sybiraków wraz z Muzeum Wojska w Białymstoku zorganizowała wspaniały dzień wspomnień sybirackich. Przybyli nie tylko Sybiracy, ale i bardzo wielu sympatyków naszego Związku. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Sybiraków, a zakończyło pieśnią o „Matce Sybiraczce”. Świadkowie wywózki z 10 lutego 1940 r. Heronima Dzierma i Józef Panasiuk przypomnieli wydarzenia z tamtego okresu i te, które najbardziej utkwiły w ich pamięci.

Prezes Zarządu Oddziału ZS Tadeusz Chwiedź, dziękując Janinie Rutkowskiej, Sylwii Trzeciakowskiej i Annie Nowackiej oraz wszystkim członkom Wspólnoty Wnuków Sybiraków za starannie przygotowany program poetycki, prosił, by każdą rocznicę deportacji uczcić podobnie. Taka żywa lekcja historii poszerzy wiedzę młodzieży.

26 lutego 2016 r. uczestniczyliśmy również w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku w uroczystości upamiętniającej 76. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych – szkolnego i Oddziału Związku Sybiraków – oraz odśpiewaniu Hymnu Sybiraków dyrektor szkoły Zbigniew Klimowicz serdecznie powitał gości i krótko nawiązał do tematu apelu, którego mottem było hasło widniejące na błękitnym płótnie: „Nie odbiorą ci ojczyzny, jeśli nosisz ją w sercu”.

Starannie przygotowany montaż słowno-muzyczny zilustrował przebieg pierwszej wywózki z 10 lutego 1940 r. Szczególnie wymowna była scenka ukazująca wtargnięcie o świcie żołnierzy sowieckich do mieszkania, aresztowanie całej rodziny polskiej i zesłanie na Sybir. Występy małych aktorów nagrodziliśmy gromkimi brawami.

Zaproszeni goście w wystąpieniach okolicznościowych nie szczędzili słów pochwały i uznania dla dyrekcji i całej społeczności szkolnej. W imieniu wszystkich Sybiraków sekretarz Zarządu Oddziału ZS Jolanta Hryniewicka podziękowała również dyrekcji, aktorom i wykonawcom programu artystycznego.

Po zakończeniu apelu niektórzy Sybiracy spotkali się z uczniami klas drugich w salach lekcyjnych. Dzielili się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa spędzonego na zesłaniu. W tej szkole zawsze jesteśmy serdecznie i ciepło przyjmowani, za co gorąco dziękujemy.

Oprac.: Heronima Dzierma

Click to listen highlighted text!