Uroczyste obchody 76. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków z Kresów Wschodnich RP w głąb byłego ZSRR rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, odprawioną w ceremoniale wojskowym w kościele pw. św. Bonifacego przy pl. Strzeleckim we Wrocławiu.

Mszę odprawił i homilię wygłosił kapelan wrocławskich Sybiraków ks. Franciszek Głód w asyście proboszcza i jednocześnie kustosza pomnika Zesłańcom Sybiru ks. Wojciecha Tokarza.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli na skwer Sybiraka pod pomnik Zesłańcom Sybiru. Wśród dostojnych gości znaleźli się: nowo mianowany wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewa Mańkowska, wiceprezydent miasta Wrocławia Wojciech Adamski, liczni przedstawiciele Wojska Polskiego, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty i organizacji kombatanckich.

Po przywitaniu gości przez prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Eugeniusza Kuszkę przedstawiciel Wrocławskiego Oddziału IPN wygłosił krótki rys historyczny dotyczący pamiętnego dnia 10 lutego 1940 r.

Patriotyczne przemówienie wygłosił wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Z krótkim przemówieniem wystąpiła również wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewa Mańkowska. Powiedziała m.in. „Pamięć o przeszłości jest mądrością narodu i dzięki niej możliwe jest pielęgnowanie tradycji. To fragment historii Polski, który powinniśmy przekazywać kolejnym pokoleniom, a chęć przetrwania i nieustępliwość zesłańców pokazywać jako przykład wspaniałego patriotyzmu”. Podziękowała Związkowi Sybiraków za aktywne działania na rzecz kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży, podkreślając, że lekcje „żywej historii” są niezastąpionym źródłem wiedzy o najważniejszych wartościach moralnych i miłości ojczyzny. Wyraziła wdzięczność ludziom, którzy oddali życie za wierność ojczyźnie, oraz którzy po zniszczeniach wojennych odbudowali Polskę.

Po wystąpieniach nastąpiła dekoracja Sybiraków Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Dekoracji dokonał prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Kuszka. Kapelan ks. Franciszek Głód odmówił modlitwę i przekazał Sybirakom ciepłe słowa.

Następnie po odczytaniu apelu poległych i oddaniu salwy honorowej przystąpiono do składania wieńców pod pomnikiem.

Na zakończenie uroczystości odegrany został Hymn Sybiraków.

Poczet sztandarowy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia

Poczet sztandarowy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia podczas mszy w rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków z Kresów Wschodnich

Przedstawiciele władz i wojska

Wśród uczestników byli m.in. (od prawej) wojewoda Paweł Hreniak, przedstawiciele Wojska Polskiego, prezes Eugeniusz Kuszka

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak

Przemawia wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak

Kapelan ks. Franciszek Głód

Kapelan ks. Franciszek Głód odmówił modlitwę

 Kompania honorowa 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia

Oddanie salwy honorowej przez kompanię honorową 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia

Złożenie wieńca od Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu

Wieniec od Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu złożyli (od lewej): Włodzimierz Kowalczyk, Anna Felicja Kuczewska, Eugeniusz Kuszka i Roman Janik

Wicemarszałek Ewa Mańkowska

Kwiaty składa wicemarszałek Ewa Mańkowska

Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski

Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski podczas składania kwiatów

Oprac.: Włodzimierz Kowalczyk

Click to listen highlighted text!