Taki tytuł nosiło tegoroczne przedstawienie walentynkowe przygotowane przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie, wystawione 17 lutego 2016 r. Przedstawienie dotyczące miłości na stałe już zagościło w harmonogramie szkolnych imprez i co roku publiczność czeka na nie z niecierpliwością.

Tematem spektaklu były miłości trudne. Ponieważ całość reżyserują dwie nauczycielki – nauczycielka języka angielskiego Małgorzata Władyka i nauczycielka języka polskiego Jolanta Szewczyk – scenariusz wykorzystywał specyfikę obu przedmiotów. W pierwszej części pokazano rozstania bohaterów z anglojęzycznych lektur oraz filmów, a odgrywający sceny uczniowie posługiwali się pięknym językiem Szekspira. Scenariusz drugiej części przedstawienia napisało samo życie. Opowiadał on historię miłości rodziców Danuty Konon – oławianki urodzonej 12 lutego 1941 r. w Archangielsku, podczas zesłania jej rodziców na Sybir.

W spektaklu wykorzystano różne formy przekazu i zaprezentowano całą gamę uczniowskich talentów. Sceny teatralne przeplatały się z tańcem sportowym, towarzyskim, wykonywanymi na żywo utworami muzycznymi oraz projekcjami multimedialnymi. Taki rozmach możliwy był dzięki zaangażowaniu się w projekt również innych nauczycieli. Przygotowaniem pokazów tanecznych zajęła się nauczycielka wychowania fizycznego Małgorzata Januszkiewicz, a za oprawę muzyczną odpowiadała nauczycielka sztuki Elżbieta Leś.

Finałem przedstawienia były słowa skierowane przez jego główną bohaterkę, Danutę Konon, do publiczności. Wyraziła ona młodemu pokoleniu wdzięczność za kultywowanie pamięci o tych Polakach, których Rosjanie zesłali na „nieludzką ziemię”. Młodzież nagrodziła Danutę Konon gromkimi brawami oraz tradycyjnym „Sto lat”, gdyż bohaterka kilka dni wcześniej świętowała swoje urodziny.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na nasz występ – przedstawicielom Koła Związku Sybiraków w Oławie, zastępcy dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych Dorocie Miszczak, przedstawicielom rodziców oraz oławskim mediom – OTvK i „Gazecie Powiatowej”. Dziękujemy również dyrektor Centrum Sztuki w Oławie Annie Ślipko za użyczenie sceny w Ośrodku Kultury, na której mogliśmy wystąpić, a Elżbiecie Poliświat i Waldemarowi Trzasce za pomoc techniczną niezbędną podczas realizacji przedsięwzięcia.

Oprac.: nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

Przedruk z „Serwisu Społeczno-Samorządowego” nr 2 (140) z lutego 2016 r.

Click to listen highlighted text!