Dnia 3 września 2015 r. dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy „Niezłomnym Żołnierzom – Sybirakom walczącym na wszystkich frontach o wolność ojczyzny”. Tablica umieszczona została na zewnętrznej ścianie kaplicy Zesłańców Sybiru w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Patronat nad uroczystością objęła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.

W 75. rocznicę masowych deportacji Polaków na Sybir i przypadający na 1 września Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej w imieniu Oddziałów ZS w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze oddaliśmy należny hołd żołnierzom Sybirakom.

Podniosłymi elementami uroczystości były udział honorowej asysty wojskowej ze sztandarem jednostki, uroczysty apel poległych i salwa honorowa w wykonaniu 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, którą dowodzi gen. brygady Andrzej Kuśnierek.

Odsłonięcia tablicy dokonali: sybiraczka Jadwiga Downar, Grzegorz Sajewicz, który przeszedł szlak bojowy od Lenino do Berlina i ppłk Artur Barański z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Poświęcił tablicę JE ks. bp Adam Dyczkowski, który przewodniczył także koncelebrowanej mszy świętej.

W uroczystości udział wzięli samorządowcy województwa lubuskiego na czele z wicewojewodą Janem Świrepą, kombatanci zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, młodzież szkolna, okoliczni mieszkańcy. Sybiracy byli reprezentowani przez przedstawicieli wszystkich kół terenowych.

Przemówienia wygłosili wicewojewoda Jan Świrepo, prezesi Zarządów Oddziałów Jadwiga Ostrowska i Wacław Mandryk oraz prowadzący uroczystość Edward Daszkiewicz, przewodniczący Lubuskiej Rady Związku Sybiraków.

Za gościnę szczególne podziękowanie wyrażamy kustoszowi Sanktuarium ks. Józefowi Tomiakowi.

Tablica poświęcona żołnierzom Sybirakom

Tablica poświęcona żołnierzom Sybirakom

Przybyli goście

Drugi od lewej gen. brygady Zbigniew Szura, za nim prezes Zarządu Oddziału ZS w Zielonej Górze Wacław Mandryk, pośrodku bp Adam Dyczkowski, obok niego prezes Zarządu Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim Jadwiga Ostrowska, przemawia przewodniczący Lubuskiej Rady Związku Sybiraków Edward Daszkiewicz

Stanisław Szymkowiak, gen. brygady Zbigniew Szura, ppłk Artur Barański

Od lewej pełnomocnik marszałka województwa lubuskiego ds. kombatantów, osób represjonowanych i stowarzyszeń patriotycznych Stanisław Szymkowiak, prezes Wojewódzkiej Rady Kombatantów gen. brygady Zbigniew Szura, ppłk Artur Barański z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej

Apel poległych

Odczytanie apelu poległych

Edward Daszkiewicz

Uroczystość poprowadził przewodniczący Lubuskiej Rady Związku Sybiraków Edward Daszkiewicz

Kompania honorowa

Kompania honorowa 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza

Oprac.: Edward Daszkiewicz

Click to listen highlighted text!