W dniu 7 września 2015 r. odbyło się spotkanie delegacji Zarządu Głównego Związku Sybiraków w składzie: sekretarz generalny Kordian Borejko, wiceprezes Grzegorz Lipowski i prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie Mieczysław Pogodziński z marszałek Sejmu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Tematyka spotkania była pani marszałek dobrze znana, bowiem w tym składzie spotkaliśmy się w końcu ubiegłego roku jeszcze jako z panią minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Ponadto zostały wcześniej doręczone nowe opracowania przygotowane na planowaną debatę na temat sytuacji Sybiraków oraz uaktualnione uzasadnienie projektów dwóch ustaw dotyczących Sybiraków.

Panią marszałek poinformowaliśmy, że w miesiącu kwietniu tego roku byliśmy przyjęci przez marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego, który przyjął naszą propozycję, aby na terenie Sejmu odbyć debatę na temat wywózek na Sybir oraz oddziaływania pobytu w tak trudnych, nieludzkich warunkach na stan zdrowia po blisko 70 latach od powrotu. Marszałek objął też patronat honorowy nad tą debatą.

Ze względu na kończącą się kadencję Sejmu skoncentrowaliśmy się na załatwieniu problemu przyznania statusu inwalidy wojennego Sybirakom – kombatantom, którzy takich uprawnień jeszcze nie uzyskali. Temat ten był omawiany z naszym udziałem podczas kilku posiedzeń sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przedstawione zostały skutki finansowe dla budżetu i uzgodniono podjęcie jeszcze jednej próby rozwiązania tego problemu.

Ze strony marszałek Sejmu uzyskaliśmy zapewnienie, że niezależnie od wyniku wyborów i ukonstytuowania się rządu, jeżeli zostanie wybrana posłanką, będzie wspierać nasze starania.

Apelujemy do wszystkich Oddziałów i Kół naszego Związku, aby podczas spotkań z kandydatami do Sejmu i Senatu otwarcie przedstawiać nasze problemy i pytać, czy poprą nasze starania, argumentując, że jesteśmy jedyną już nieliczną grupą, która za zsyłkę nie może doczekać się zadośćuczynienia.

Spotkanie z marszałek Sejmu

Od prawej: wiceprezes Zarządu Głównego Grzegorz Lipowski, sekretarz generalny Kordian Borejko, marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński

Oprac.: Grzegorz Lipowski, wiceprezes Zarządu Głównego

Click to listen highlighted text!