W środę 7 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Wesołej (Warszawa) odbyła się niezwykła uroczystość. Tego dnia nastąpiło podsumowanie konkursów: recytatorskiego „Poezja Mariana Jonkajtysa” oraz dziennikarskiego „Sybiracy są wśród nas”.

Oba konkursy były objęte honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Oddziału Warszawskiego i Koła Praga-Południe Związku Sybiraków. Konkursy zorganizowane i przeprowadzone zostały przez Szkołę Podstawową nr 173 w Wesołej. Dzięki nim młodzież szkół warszawskich miała możliwość zapoznania się z poezją Mariana Jonkajtysa oraz w trakcie prowadzonych autentycznych wywiadów – z przeżyciami Sybiraków na zesłaniu.

Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich od 10 lat prowadzi żywą współpracę z Kołem Związku Sybiraków Warszawa Praga-Południe oraz z Zarządem Oddziału Warszawskiego.

Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości, w tym znaczne grono Sybiraków, a poprowadził ją dziennikarz Programu 2 Telewizji Polskiej Marcin Michorowski. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego nauczycielka historii Alicja Napiórkowska opowiedziała o współpracy ze Związkiem Sybiraków, zwracając uwagę przede wszystkim na to, że spotkania z Sybirakami są od lat dla uczniów źródłem wiedzy historycznej oraz szkołą patriotyzmu: „Przedstawiciele Związku Sybiraków Koła Praga-Południe uczą nie tylko uczniów naszej szkoły historii, ale też i szacunku dla drugiego człowieka”.

Szczególnie podniosłą chwilą było odznaczenie szkoły – decyzją prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków na wniosek Oddziału Warszawskiego – Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Było ono ukoronowaniem dziesięcioletniej współpracy społeczności szkolnej ze Związkiem Sybiraków, którą przez całą tę dekadę prowadziła nauczycielka historii Alicja Napiórkowska, również odznaczona – Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Dekoracji dokonał sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski w towarzystwie prezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysława Pogodzińskiego. Na podniosły charakter i wagę odznaczenia zwróciła uwagę dyrektor szkoły Lidia Chmielewska, podkreślając, jak ważna i wzruszająca była to dla społeczności szkolnej chwila.

Wzruszenie wywołało także odśpiewanie przez uczniów Hymnu Sybiraków, którego słowa przypominają o wartościach podstawowych: patriotyzmie, poświęceniu, wytrwałości i wolności.

Następnie ogłoszone zostały wyniki dwóch organizowanych przez szkołę, objętych honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków konkursów – recytatorskiego „Poezja Mariana Jonkajtysa” oraz dziennikarskiego „Sybiracy są wśród nas”. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody, zaś laureaci konkursu recytatorskiego przedstawili swoje interpretacje wierszy „Konwój” oraz „Marsz Sybiraków”. Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do udziału w obu konkursach, otrzymali dyplomy oraz podziękowania.

W konkursie recytatorskim „Poezja Mariana Jonkajtysa” komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrodę specjalną Mateuszowi Kośli z Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego za wiersz „Konwój” oraz dwa wyróżnienia za recytację wiersza „Marsz Sybiraków”: Justynie Kłodowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej „Gustaw” i „Harnaś” oraz Julii Olejniczak ze Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich.

W konkursie „Sybiracy są wśród nas” postanowiono nagrodzić:

1) na poziomie szkół podstawowych:

III miejsce: Magdalenę Grzybowską i Oliwię Sochacką ze Szkoły Podstawowej nr 353,

II miejsce: Tymoteusza Przygodzkiego ze Szkoły Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk oraz Ninę Salatę ze Szkoły Podstawowej nr 173,

I miejsce: Tymoteusza Witeckiego i Maksymiliana Okońskiego ze Szkoły Podstawowej nr 77 oraz Stefanię Fedorowicz ze Szkoły Podstawowej nr 173.

2) na poziomie gimnazjów:

III miejsce: Adę Ciacharowską i Kacpra Ciacharowskiego z Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Aleksandrę Jarosz i Weronikę Matykę z Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

II miejsce: Magdę Tomczyk i Mateusza Koślę z Gimnazjum nr 131 oraz Zofię Pogodzińską i Aleksandrę Krupińską z Gimnazjum nr 119,

I miejsce: Aleksandrę Sosińską z Gimnazjum nr 119.

Na zakończenie przemówienia wygłosili burmistrz dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Marian Mahor, sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski, prezes Koła Praga-Południe Związku Sybiraków Roman Burzyński, w których zwracali uwagę przede wszystkim na znaczenie współpracy szkoły ze Związkiem Sybiraków oraz podkreślali, że ta forma edukacji historycznej i patriotycznej ma szczególne znaczenie – pozwala bowiem uczniom zrozumieć, jak wielką wartością są ojczyzna i wolność.

Po uroczystości nastąpiło spotkanie zaproszonych gości przy kawie i herbacie.

Dekoracja sztandaru Szkoły Podstawowej nr 173 przez sekretarza generalnego ZG ZS Stanisława Sikorskiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków

Dekoracja Alicji Napiórkowskiej Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków

Wręczanie nagród wyróżnionym uczniom

Sekretarz generalny ZS wręcza dyrektor szkoły Lidii Chmielewskiej „Księgę Sybiraków”

Tort przygotowany na spotkanie z Sybirakami

Oprac.: Leon Zujko, zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Wesołej

Click to listen highlighted text!