W dniach 10–11 maja 2014 r. odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę w Częstochowie. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą w Grodźcu przed obrazem Matki Boskiej Sybiraków, celebrowaną przez JE ks. abp. Damiana Zimonia z diecezji katowickiej wraz z kapelanami Oddziałów i krajowym duszpasterzem Sybiraków ks. Zdzisławem Banasiem.

Arcybiskup w głoszonej homilii nawiązał do sowieckiej deportacji Polaków na Sybir, która była jedną z najcięższych zbrodni dokonanych na polskim narodzie, mówiąc: „Drodzy Sybiracy! Przez sześć lat pobytu na Sybirze zaznaliście tam zarówno cierpień fizycznych, jak i duchowych”. Nawiązał też do zsyłek na Sybir w 1945 r. z ziemi śląskiej, mówiąc: „Wywieziono około 80 tys. Ślązaków. Czekała ich ciężka, głodowa praca w trudnych warunkach. Powrót tych, którzy przeżyli, najczęściej odbywał się przez NRD, tak żeby zakłamać historię”.

Na zakończenie abp Damian Zimoń życzył, aby w przyszłym roku w następnej pielgrzymce nikogo nie zabrakło z obecnych uczestników.

Dalsza część pielgrzymki odbyła się na Jasnej Górze. O godzinie 17.00 odprawiona została msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej, którą sprawował i homilię wygłosił krajowy kapelan Związku Sybiraków ks. Zdzisław Banaś w koncelebrze kapelanów Sybiraków Oddziałów Związku Sybiraków.

Po mszy świętej pielgrzymi udali się do Auli o. Augustyna Kordeckiego na spotkanie „Pokoleń”, gdzie młodzież z gliwickiego Młodzieżowego Domu Kultury rozpoczęła widowisko pt. „Tamta rzeczywistość Matkom Sybiru” na podstawie wspomnień Mariana Jonkajtysa, Krystyny Borucińskiej i innych. Wykonano również w języku polskim pieśń „Bradiaga” („Włóczęga”). Były bardzo wzruszające wspomnienia z zesłań na Sybir i do Kazachstanu. Podziękowanie dla młodzieży przekazał organizator pielgrzymki ks. Zdzisław Banaś. Widownia nagrodziła młodzież gorącymi brawami. Współorganizator pielgrzymki prezes Oddziału ZS w Gliwicach Eugeniusz Cymbor przekazał kosz ze słodyczami oraz kwiaty w podziękowaniu dla całego zespołu.

O godzinie 21.00 odbył się uroczysty Apel Jasnogórski wraz z pielgrzymującą młodzieżą akademicką z całej Polski, podczas którego zgromadzeni Sybiracy wznosili swoje modły przed oblicze Matki Boskiej Jasnogórskiej.

Uroczystość zakończono drogą krzyżową, którą poprowadził krajowy duszpasterz ks. Zdzisław Banaś według tekstu przygotowanego specjalnie dla zesłańców Sybiru.

W drugim dniu pielgrzymki poczty sztandarowe oraz delegacje z kwiatami  zgromadziły się o godzinie 9.30 na placu Rajskim, skąd na czele z orkiestrą przemaszerowały pod Mauzoleum Sybiraków. Tam rozpoczęto uroczystości hymnem państwowym (orkiestra). Odczytano apel poległych i pomordowanych oraz odmówiono modlitwę za zmarłych Sybiraków.

Po wystąpieniu przedstawiciela Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Sroki głos zabrał prezes Zarządu Głównego Tadeusz Chwiedź, informując, że w dniach 20–21 maja 2014 r. będzie obradował VII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków, który podejmie odpowiednie działania odnośnie do niezałatwionych spraw Sybiraków. W swoim wystąpieniu podkreślił, że właśnie w tym roku w maju obchodzimy 70. rocznicę bohaterskiej bitwy pod Monte Cassino, gdzie około 80% walczących żołnierzy stanowili Sybiracy. Dla uczczenia 70. rocznicy bitwy orkiestra odegrała „Czerwone maki”. Uczestnicy pielgrzymki nucili tę pieśń.

Po odegraniu przez orkiestrę „Roty” poszczególne delegacje złożyły kwiaty przed Mauzoleum Sybiraków, po czym poczty sztandarowe wraz z pielgrzymami przeszły do bazyliki, gdzie odprawiona została suma pontyfikalna w intencji wszystkich Sybiraków żyjących oraz zmarłych na zesłaniu i po powrocie do ojczyzny.

Celebrze przewodniczył JE ks. bp Jan Kopiec z diecezji gliwickiej. Wygłaszając homilię, nawiązał m.in. do obchodzonego Roku Rodziny, wskazując, że właśnie tam, na zesłaniu, więź rodzinna była przykładem i trzeba oddać szacunek przede wszystkim matkom Sybiraczkom, które pamiętały o pacierzu i patriotyzmie, przekazując swoim dzieciom po kryjomu „Jaki znak Twój? (Polska)”. Biskup, aby uhonorować zesłańców Sybiru, wyszedł do wiernych z komunią świętą.

Po mszy świętej ks. Zdzisław Banaś, krajowy duszpasterz Sybiraków, podziękował biskupowi oraz wszystkim uczestnikom pielgrzymki i życzył pomyślnego powrotu do domów.

W przyszłym roku współorganizatorem XXVI pielgrzymki będzie Oddział Związku Sybiraków w Jarosławiu.

10 maja 2014 r. w Grodźcu koło Opola mszę świętą odprawili abp Damian Zimoń (z lewej) i ks. Zdzisław Banaś, krajowy kapelan Sybiraków

W Grodźcu kwiaty złożyła delegacja Zarządu Głównego Związku Sybiraków (od lewej): skarbnik Stanisław Jurkin, członek Zarządu Głównego Marian Gajda i prezes Oddziału ZS w Opolu Walenty Oliwa

Podziękowanie współorganizatora pielgrzymki, prezesa Oddziału ZS w Gliwicach Eugeniusza Cymbora dla zespołu Młodzieżowego Domu Kultury z Gliwic za zaprezentowane widowisko oparte na wspomnieniach z zesłania na Sybir

Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe Oddziałów ZS z całej Polski

Złożono kwiaty przy Mauzoleum Sybiraków

W XXV Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę uczestniczyli (od prawej): prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, skarbnik ZG ZS Stanisław Jurkin, naczelnik Wydziału Zagranicznego Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Sroka, wiceprezes Oddziału Związku Sybiraków w Częstochowie Grzegorz Lipowski

Bazylika jasnogórska

Mszę w intencji Sybiraków w bazylice celebrował bp Jan Kopiec

Oprac.: Eugeniusz Cymbor, prezes Oddziału ZS w Gliwicach; zdjęcia: Oddział ZS w Łodzi, Oddział ZS w Gliwicach, Oddział ZS w Częstochowie

Click to listen highlighted text!