Za wolną ojczyznę,
za to, że dla młodości swojej straceni.
Dziękujemy Wam
Ostatni Ocaleni.

15 maja 2014 r. w Gimnazjum im. Macieja Rataja odbyła się uroczystość przekazania sztandaru Koła Związku Sybiraków w Żmigrodzie. Uroczystość ta była zwieńczeniem projektu edukacyjnego pt. „Ostatni Ocaleni”, realizowanego w ramach programu „Szkoła z klasą 2.0”, który wokół patrona naszej szkoły Macieja Rataja skupił Koło Związku Sybiraków oraz Związek Kombatantów w Żmigrodzie.

Dyrektor gimnazjum Katarzyna Lech przywitała przybyłych gości: burmistrza gminy Żmigród Roberta Lewandowskiego i jego zastępcę Zdzisława Średniawskiego, proboszcza Parafii Świętej Trójcy w Żmigrodzie ks. Romualda Paszczuka, prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Eugeniusza Kuszkę, prezesa żmigrodzkiego Koła Związku Sybiraków Zdzisława Maliszewskiego, weterana walk o wolność i niepodległość ppor. Ignacego „Zawiszę” Olczyka (dzisiaj w stopniu kapitana), prezesa Związku Kombatantów w Żmigrodzie – Stefana Olikiewicza, przewodniczącego Rady Gminy Jana Czyżowicza, radnych gminnych i powiatowych, wszystkich Sybiraków, kombatantów, przedstawicieli ich rodzin, dyrektorów szkół, przedstawicieli służb mundurowych, wszystkich zaproszonych gości i przyjaciół naszej szkoły.

Głos zabrał prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka, który wypowiedział znamienne słowa: „Pragniemy pozostawić Wam testament tych, którzy dumni, choć sponiewierani, wolni, choć poniżeni – do końca dochowaliśmy wierności Ojczyźnie i naszym ideałom w najcięższych chwilach życia na zesłaniu. Bóg, honor i Ojczyzna niech będą naszym patriotycznym nakazem”.

Decyzją prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków wręczono Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaki otrzymali: burmistrz Robert Lewandowski, dyrektor gimnazjum Katarzyna Lech oraz przedstawiciel Sybiraków – Zygmunt Młyniec. Na pamiątkę uroczystości Gimnazjum im. Macieja Rataja otrzymało trzy tomy „Księgi Sybiraków”.

Burmistrz gminy Żmigród Robert Lewandowski zwrócił uwagę na istotną rolę szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych u młodzieży. Wyraził także radość, że takie uroczystości są żywą i najlepszą lekcją historii dla młodego pokolenia.

Następnie poczet sztandarowy Koła Związku Sybiraków w składzie: prezes Zdzisław Maliszewski, Zygmunt Młyniec oraz Zygmunt Zinkowiec uroczyście przekazał pocztowi sztandarowemu Gimnazjum im. Macieja Rataja sztandar swojego Koła. Prezes Koła ZS w Żmigrodzie Zdzisław Maliszewski i dyrektor gimnazjum Katarzyna Lech podpisali akt przekazania sztandaru, na którym umieszczona została piękna dedykacja: „My, Sybiracy, powierzamy Sztandar szkole, która zawsze szanowała symbole pamięci narodowej, i mamy nadzieję, że tym aktem przekażemy młodemu pokoleniu nasz głęboki patriotyzm i wieczną pamięć o martyrologii Narodu Polskiego”.

Po ciekawym programie artystycznym uroczystość podsumowała dyrektor Katarzyna Lech, dziękując za zaufanie i wyróżnienie, za przekazane szkole materiały, a szczególnie za wspomnienia rodziny Śpiewaków oraz za odznakę, którą przyrzekła dumnie nosić w imieniu wszystkich nauczycieli i uczniów. Dyrektor gimnazjum podkreśliła, iż sztandar trafił w godne ręce. Gimnazjum im. Macieja Rataja rozwija się harmonijnie zarówno na obszarze edukacyjnym i wychowawczym, jak i na obszarze nowych technologii i w sporcie. Podkreśliła, że jest dumna, że wszystkie te działania zostały docenione i to właśnie jej szkoła została wybrana na opiekuna sztandaru. Pani Lech zauważyła również, że jest to symboliczny gest łączenia historii z teraźniejszością. W imieniu całej społeczności szkolnej obiecała, że Gimnazjum im. Macieja Rataja będzie odtąd realizować cele statutowe Związku Sybiraków najlepiej, jak tylko potrafi. Będzie przekazywać prawdę o ofierze złożonej przez tysiące Sybiraków dla dobra Ojczyzny.

Po uroczystości na szkolnym dziedzińcu odbyło się posadzenie drzewka wolności, które na pamiątkę patrona żmigrodzkiego gimnazjum otrzymało imię „Maciej”.

Po tych uroczystych chwilach goście przeszli na skromny poczęstunek. Przy kawie i ciastkach gawędzono oraz przekazywano sobie wrażenia z uroczystości.

Na koniec goście wpisali się do szkolnej Księgi Pamiątkowej. Z wpisów do Księgi Pamiątkowej: „Dziękuję za piękną część artystyczną i dbałość o wartości patriotyczne”, „Z gratulacjami za pomysł i realizację”, „Bardzo wzruszająca uroczystość oraz spotkanie z Ostatnimi Ocalonymi”, „Wszystkiego dobrego życzę, impreza wspaniała”.

Uroczystość i panująca podczas niej atmosfera tak bardzo spodobały się naszym gościom, że prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka zaprosił uczniów Gimnazjum im. Macieja Rataja na obchody Dnia Sybiraka z programem artystycznym oraz z przygotowanymi wystawami i dekoracjami.

Zaproszeni goście (od lewej): przewodniczący Rady Gminy Jan Czyżowicz, burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski, wiceburmistrz Zdzisław Średniawski

Prezes Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka w asyście prezesa Koła ZS w Żmigrodzie Zdzisława Maliszewskiego dokonał dekoracji Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków (od lewej): Sybiraka Zygmunta Młyńca, burmistrza Roberta Lewandowskiego i dyrektor Katarzyny Lech

Akt przekazania sztandaru Koła Związku Sybiraków w Żmigrodzie podpisali prezes Koła ZS w Żmigrodzie Zdzisław Maliszewski i dyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja Katarzyna Lech

Przekazanie pocztowi sztandarowemu Gimnazjum im. M. Rataja sztandaru Koła ZS w Żmigrodzie przez poczet Koła (od lewej: Zygmunt Młyniec, chorąży Zdzisław Maliszewski, Zygmunt Zinkowiec)

 

Zasadzenie drzewka wolności „Maciej”

Oprac.: Arleta Kamińska-Sadat

Click to listen highlighted text!