Uroczystość 25-lecia powołania Oddziału i Koła nr 8 Związku Sybiraków w Zielonej Górze odbyła się 26 maja 2014 r., w dniu Święta Matki. Zorganizowana została pod patronatem marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak, prezydenta miasta Zielonej Góry Janusza Kubickiego i biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej JE ks. dr. Stefana Regmunta.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odprawioną w intencji sybiraków i ich rodzin. W homilii, zwracając się do sybiraków, biskup podziękował za budowanie pomników i innych miejsc pamięci, przy których sybiracy mogą się w rocznicę zsyłek gromadzić. Przypominają one o Polakach, którzy w czasie II wojny światowej nigdy nie wyparli się ojczyzny, choć musieli przeżyć każdy dzień w bardzo trudnych warunkach i cierpieniach.

Po mszy świętej sybiracy, zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe z Kół Terenowych naszego Oddziału ulicami miasta przeszli pod pomnik Matki Sybiraczki.

Zwracając się do zgromadzonych sybiraków i gości, Wacław Mandryk, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze, podkreślił cel uroczystości – zachowanie pamięci o tym, co kiedyś miało miejsce. Dzięki temu młodzi ludzie mogą poznać tragiczną historię ludzi, którzy zostali zesłani na Sybir. Właśnie Polacy z terenów wschodnich w liczbie około 1,3 mln zostali deportowani tylko za to, że byli Polakami, uznano ich za wrogów ustroju komunistycznego.

Prezes Zarządu Koła nr 8 Marian Szymczak oddał hołd pamięci i wdzięczności wszystkim sybirakom, którzy stracili swoje życie na terenie Związku Radzieckiego, syberyjska ziemia nasiąknięta jest ich krwią.

Oddano po raz pierwszy hołd pamięci żołnierzom, tułaczom, sybirakom, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę na obcych ziemiach, pod Monte Cassino i Lenino, nie znając w większości swojej ojczyzny, a na ich grobach, tablicach wyryto tylko, że są sybirakami, bez informacji o ich miejscach walk.

Piękną pieśń wykonał Edward Daszkiewicz – wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków, a jej słowa były tak wzruszające, że niektórym sybirakom spłynęła łza.

Matko moja, ja wiem, ile nocy nie spałaś,

Ja słyszałem Twój szloch, kiedym ja chory był.

Twą modlitwę do Boga: Boże spraw, Boże daj,

By me dziecię jedyne mogło wrócić do zdrowia

I szczęśliwie żyć.

Matko moja, ja wiem, tak, to Ty mnie uczyłaś

Kochać Boga i Polskę w pacierzu i snach.

Ref. Dzięki Tobie mateńko ja do Polski wróciłem,

Dzięki Tobie ja żyję i marzę, i śnię.

Wiersz „Kamień Sybiraków” autorstwa Bogumiły Urgacz recytował Roman Garbacik.

Następnie przy pomniku Matki Sybiraczki złożono kwiaty i zapalono znicze.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Rozpoczęło ją wprowadzenie pocztów sztandarowych. Wysłuchano hymnu państwowego i Marszu Sybiraków oraz uczczono minutą ciszy sybiraków, którzy odeszli na wieczny spoczynek.

Prezes Zarządu Oddziału Zielonogórskiego Wacław Mandryk przywitał przybyłych gości: senatora Stanisława Iwana, prezydenta miasta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, wicewojewodę lubuskiego Jana Świrepę, pełnomocnika Zarządu Województwa Lubuskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Stanisława Szymkowiaka, radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesława Fiedorowicza, sekretarza generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisława Sikorskiego. Następnie Wacław Mandryk przekazał podziękowanie za piękną homilię JE dr. Stefanowi Regmuntowi, biskupowi diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze Romanowi Łuczkiewiczowi, który przybył z młodzieżą. Przedstawił w krótkim zarysie historię reaktywowania Związku Sybiraków. Oddział w Zielonej Górze powstał 31 marca 1989 r. na mocy uchwały Zarządu Głównego. Inicjatorami jego utworzenia byli: Bogusław i Leonarda Bajowie, Helena Mróz, Jan Konrad i Wiesław Stawiarscy.

Uroczyste obchody 25-lecia Związku Sybiraków w Zielonej Górze to chwila wyjątkowa – pozwoliła uhonorować wszystkich tych, którzy niestrudzenie pielęgnują i czczą pamięć ofiar zesłanych na Sybir.

W wystąpieniu okolicznościowym głos zabrał prezes Zarządu Koła nr 8 Marian Szymczak, podsumowując okres 25-lecia działalności Oddziału i Koła nr 8. Zagadnienia związane z uzyskaniem statusu inwalidy wojennego omówił Edward Daszkiewicz, wiceprezes Zarządu Oddziału. Prezydent miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki wręczył listy gratulacyjne Marii Bundz, Danucie Cygan, Marianowi Szymczakowi i Wacławowi Mandrykowi. Wicewojewoda lubuski Jan Świrepo zapoznał zebranych z treścią listu gratulacyjnego wojewody Jerzego Ostroucha. Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz podziękował za zaproszenie i złożył gratulacje jubilatom. Sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski omówił stan zaawansowania prac nad uzyskaniem statusu osoby represjonowanej przez wszystkich członków oraz podziękował za wspaniale zorganizowaną uroczystość. Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Stanisław Szymkowiak odczytał list gratulacyjny od marszałek Elżbiety Polak. JE bp. Stefan Regmunt w krótkim zarysie przedstawił losy sybiraków. Zastępca dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia Jolanta Krug przekazała życzenia dla sybiraków, wręczając prowadzącemu piękny bukiet czerwonych róż. Na ręce prezesa Zarządu Oddziału Wacława Mandryka wpłynął także list gratulacyjny od Zofii Banaszak, prezes Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Następnie przystąpiono do wręczania odznaczeń. Wicewojewoda lubuski Jan Świrepo wręczył Krzyż Zesłańców Sybiru Władysławowi Białowusowi. Sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski udekorował Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków: Stanisława Jagiełowicza, Edmunda Małeckiego, Wacława Mandryka, prof. Czesława Osękowskiego, Zbigniewa Owsińskiego, Kazimierę Siekanowicz, Alicję Szopę i Romualda Szylkę. Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Danuta Chyb, Zdzisława Kędzierska, Edwarda Kiełbasa, Aldona Piaścińska, Wiesław Wierzchołowski, Jerzy Wojtiuk, Regina Wyrwa.

Część artystyczną uświetniły koncert zespołu Winne Grona pod batutą Romana Garbacika oraz poetycko-muzyczny występ młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze pod opieką Agnieszki Sawickiej. Młodzież i nauczyciele otrzymali dyplomy podziękowania.

Po części artystycznej prowadzący Wacław Mandryk zaprosił zgromadzonych na poczęstunek.

Wszyscy uczestnicy otrzymali przy wejściu do Sali Kolumnowej foldery trwałych znaków pamięci oraz okolicznościowe odznaki 25-lecia.

Uroczystość 25-lecia Oddziału i Koła ZS nr 8 w Zielonej Górze przy pomniku Matki Sybiraczki. Przemawia prezes Zarządu Koła nr 8 Marian Szymczak, obok prezes Zarządu Oddziału w Zielonej Górze Wacław Mandryk i wiceprezes Zarządu Oddziału Edward Daszkiewicz (z lewej)

Od prawej: pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Stanisław Szymkowiak, sekretarz generalny ZG ZS Stanisław Sikorski, wiceprezes Oddziału ZS w Zielonej Górze Edward Daszkiewicz, wicewojewoda lubuski Jan Świrepo, wójt Świdnicy Adam Jaskólski, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, doradca prezydenta Zygmunt Stabrowski, radny Sejmiku Woj. Lubuskiego Czesław Fiedorowicz, prezes oddziału ZKRPiBWP Henryk Karliński, prof. Czesław Osękowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oprac.: Zdzisława Kędzierska, Daniela Ołtawska, Marian Szymczak

Click to listen highlighted text!