Na terenie Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy w większości kół odbyły się spotkania Sybiraków związane z 73. rocznicą pierwszej wywózki Polaków na Sybir. Spotkania poprzedzała uroczysta msza święta poświęcona zsyłkom.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje uroczystość zorganizowana w Kole Związku Sybiraków w Kotli. Władze gminy w osobach wójta gminy Łukasza Herbatowskiego i przewodniczącej Rady Gminy Haliny Przybylskiej, doceniając przeżycia Sybiraków w szczególny sposób, z młodzieżą Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego zorganizowały spotkanie z Sybirakami, którzy byli honorowymi gośćmi.

Młodzież poprzez poezję Sybiru przedstawiła losy Sybiraków

Wójt gminy Kotla Łukasz Herbatowski i przewodnicząca Rady Gminy Halina Przybylska złożyli serdeczne podziękowania Sybiraczce Leokadii Małaszewskiej, założycielce Koła ZS w Kotli, za jej wieloletnią działalność

Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkową fotografię uczestników spotkania

Oprac.: Wanda Puchała

Click to listen highlighted text!