W niedzielę 10 lutego 2013 r. o godz. 12.30 w kościele św. Jadwigi w Oshawie (Kanada) odprawiono uroczystą mszę w intencji Sybiraków. We mszy wzięły udział wszystkie organizacje polonijne z terenu Oshawy w strojach organizacyjnych i ze sztandarami. Procesję otworzyła Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Oshawie Elżbieta Szczepańska wraz z Prezesem Związku Sybiraków Stanisławem Laskiem oraz Prezesem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Oshawie Bolesławem Drańskim. Za nimi podążały poczty sztandarowe weteranów, pań weteranek, Gminy 7 ZNP, Grupy 21 ZPwK. Dalej szli harcerze, członkowie zespołu Tatry, przedstawiciele Szkoły Polskiej, weteranki i weterani.
Po mszy w sali parafialnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu harcerzy, uczniów Szkoły Polskiej. Uroczystość otworzył Stanisław Lasek, odśpiewano hymn Polski, następnie minutą ciszy uczczono pamięć poległych Sybiraków. Pan Lasek poprosił harcmistrzynię Teresę Dzięgiel o poprowadzenie części artystycznej. Głos zabrała Prezes KPK w Oshawie Elżbieta Szczepańska, która przypomniała o pierwszej masowej deportacji z Kresów Wschodnich w głąb Związku Radzieckiego. Deportacje były zamierzonym planem władz ZSRR, wymierzonym w polski naród i polską elitę. Sowieckie represje i deportacje dotknęły tysiące polskich rodzin. Jej efekty – rozdzielenie i rozproszenie po całym świecie – są nadal odczuwalne. Na sali obecne były 3 osoby wywiezione na „nieludzką ziemię” – pani Aniela Lasek, pan Stanisław Lasek oraz pan Alfred Szabunia. Wręczono im kwiaty, a harcerze rozpoczęli program, w którym poezja przeplatana była pieśniami patriotycznymi.

Sybiracy, prezesi organizacji polonijnych z młodzieżą – harcerkami i harcerzami – z Oshawy i księdzem kapelanem po akademii poświęconej męczeństwu Zesłańców Sybiru i Kazachstanu w ZSRR, 10 lutego 2013 r.

Harcmistrzyni Teresa Dzięgiel prowadziła harcerki i harcerzy podczas programu artystycznego akademii

Prezes Związku Sybiraków w Oshawie Stanisław Lasek wita zebranych na akademii w Oshawie

Tekst i zdjęcia oprac.: Krzysztof Czajowski

Click to listen highlighted text!