W dniu 3 marca 2013 r. o godz. 13.00 grupa członków Koła Związku Sybiraków Wola-Bemowo uczestniczyła w mszy świętej w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

W ciągu całego tygodnia do 6 marca był tam wystawiony unikalny ołtarz, uroczyście adorowany przez wiernych. Ołtarz jest przeznaczony dla Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w miejscowości Oziernoje w Kazachstanie. Grupa naszego Koła wystąpiła ze sztandarem i pod koniec mszy odśpiewała Hymn Sybiraków.

„Gwiazda Kazachstanu” jest drugim po „Tryptyku Jerozolimskim” ołtarzem w ramach idei „Dwunastu Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Ołtarze te powstały w pracowni gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego.

„Gwiazda Kazachstanu” jest pentaptykiem, składającym się z 5 części: nieruchomej środkowej i 2 podwójnych ruchomych skrzydeł. Ołtarz ma wymiary 7,5 x 2,5 m i bardzo bogatą ornamentykę (wykonaną w metalach w bursztynie).

Miejscowość Oziernoje leży w północnym Kazachstanie i obecnie liczy ok. 600 mieszkańców. Powstała na pustym stepie po przybyciu tam zesłanych, w 1936 r., Polaków z Ukrainy. 25 marca 1941 r., w roku wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej w pobliżu osiedla nagle z topniejącego śniegu powstało jezioro o średniej głębokości 7 m i długości kilku kilometrów. Stąd pochodzi nazwa Oziernoje.

Obecnie zostało tam utworzone, staraniem katolickich potomków byłych zesłańców, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Jest to jedyne sanktuarium w azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego. W ostatnich latach przybyli tam benedyktyni z Uznach w Szwajcarii i siostry karmelitanki z Częstochowy. Proboszczem parafii Królowej Pokoju w Oziernoje jest obecnie ks. Lucjan Pocałuń.

Od ok. 10 lat corocznie w sierpniu w Oziernoje odbywają się spotkania młodzieży Azji Centralnej i krajów Europy. Spośród mieszkańców Kazachstanu, należących do ok. 100 różnych narodowości, zaledwie 2% to katolicy.

W pobliżu Oziernoje na Wołyńskiej Sopce (niewielkie wzgórze) w 1998 r. postawiono 12-metrowy krzyż – pomnik ku czci wszystkich ofiar represji w Kazachstanie. Na cokole krzyża umieszczono tablice w 4 językach: kazachskim, rosyjskim, polskim i niemieckim. Zawierają one słowa:

Bogu – Chwała

Ludziom – Pokój

Męczennikom – Królestwo Niebieskie

Narodowi Kazachstanu – Wdzięczność

Kazachstanowi – Rozkwit

Oprac.: Irena Persak

Click to listen highlighted text!