Coroczna  pielgrzymka do kompleksu religijnego w Licheniu to uroczystości związane ze złożeniem hołdu ofiarom sowieckiego terroru  a zarazem podziękowanie za przeżycie.

Rozpoczęły się one pod pomnikiem – znakiem pamięci Sybiru od odegrania hymnu Sybiraków a następnie głos zabrał  Krajowy kapelan Sybiraków ksiądz Zdzisław Banaś przedstawiając historyczne znaczenie pielgrzymki. W dalszej kolejności odegrano hymn państwowy i głos zabrał wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Ryszard Janus.

”  …..Księże kapelanie, szanowni pielgrzymi dziękuje, że jesteście … ” , tymi słowami przywitał wszystkich zebranych.

Treść zawarta na tablicy pomnika  …… Wdzięczni Bogu za ocalenie i powrót z ,, Nieludzkiej ziemi’’– sowieckiego piekła, pamięci zesłańców i ofiar, ku przestrodze przyszłych pokoleń,  jest odzwierciedleniem wielkiej tragedii narodu polskiego.

Nawiązał do przypadającej w tym roku 95 rocznicy powołania Związku Sybiraków, który powstał  w 1928 roku, a także do prześladowań, deportacji i tragicznych losów Sybiraków.

Wystąpienie Prezesa Janusa pełne było osobistego i historycznego wyrazu przez co spotkało się z wielkim uznaniem zebranych.

W swojej przemowie prezes nawiązał do tragedii zesłańców ofiar sowieckiego totalitaryzmu oraz do tradycji pielgrzymek  zainicjowanych w 2001 roku.  Pandemia w 2020 r  spowodowała, że pielgrzymki do Lichenia  zostały zawieszone i obecnie należy przywrócić im  godne miejsce w tradycji Sybiraków. Przez wiele lat ta ogólnopolska a nawet ogólnoświatowa pielgrzymka sprowadzała do Lichenia setki a nawet tysiące pielgrzymów. W tym roku obok pielgrzymów indywidualnych  prym wiedli pielgrzymi z Dolnego śląska i z Opolszczyzny na czele z nowym prezesem oddziału  Januszem Żebrowskim.

Należy zrobić wszystko aby zachować pamięć i kult Licheński dla przyszłych pokoleń.

 

Zdjęcie przedstawicieli Związku Sybiraków w trakcie pielgrzymki do Lichenia

Click to listen highlighted text!