Kilka dni przed 79. rocznicą bitwy o Monte Cassino, 12 maja 2023 r., spotkaliśmy się w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Andersa w Białymstoku.

W specjalnie przygotowanej sali, na olbrzymiej planszy, widniał napis: 79. rocznica bitwy pod Monte Cassino i 53. rocznica śmierci gen. Wł. Andersa. Była też informacja o rozstrzygnięciu VIII konkursu wiedzy o działalności i życiu twórcy Wojska Polskiego spod znaku Orła Białego w 1941roku. Plansza była ozdobiona pękiem czerwonych maków.
Prowadzący uczniowie poprosili panią dyr. Renatę Frankowską do przywitania wszystkich obecnych, która najbardziej gorąco przywitała Sybiraków jako świadków historii jak również uczniów, laureatów konkursu i ich nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Następnie prowadzący oddali głos prezes Oddziału Związku Sybiraków, Jolancie Hryniewickiej. Prezes nakreśliła drogę prowadzącą zesłańców w szeregi tworzonego Wojska Polskiego, którzy po drodze zostawiali cmentarze. Przekazała też szczegóły zaciętej walki o klasztor i twierdzę Piedimonte, która stała się „kluczem do Rzymu”. W czasie wygłaszania prelekcji były wyświetlane slajdy, idealnie wkomponowane w treść przemówienia.

Zabierający głos płk Bogdan Topór, prezes Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przytoczył słowa generała użyte w rozkazie do żołnierzy przed bitwą „Odrzućmy wszystko co nas dzieli i boli, połączmy wszystko, co nas łączy- miłość do Ojczyzny”.

Następnym punktem programu było podsumowanie wyników VIII konkursu i nagrodzenie najlepszych prac. Konsultantami zgłoszonych prac w ilości 108 byli nauczyciele historii z Zespołu Szkół im. gen. Andersa oraz przedstawiciel Muzeum Wojska w Białymstoku.

Patronami medialnymi byli: wojewoda, marszałek woj. podlaskiego, prezydent miasta oraz media. Zdjęcia Sybiraków z laureatami dopełniły całości uroczystości.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka
Zdjęcia: Wanda Kościuczyk   

Święto patrona Szkoły w Zespole Szkół Technicznych im . Gen. Andersa w Białymstoku  
Dyplomy laureatom konkursu wręcza prezes Oddziału ZS Jolanta Hryniewicka  
Święto patrona Szkoły
Click to listen highlighted text!