W Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie 5 kwietnia 2023 r. odbył się uroczysty Apel upamiętniający Golgotę Wschodu oraz Zbrodnię Katyńską. Wśród dostojnych gości nie zabrakło dzieci Sybiru. Pani Danuty Pieńkowskiej Wolfart, P. Adama Frackiewicza i P. Niny Żyłko. Uroczystość swą obecnością zaszczycili: Senator Marek Adam Komorowski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka, Dyrektor Banku Spółdzielczego (członek wspierający) ks. proboszcz Remigiusz Krajewski, nauczyciele, rodzice i młodzież szkolna. Uczestników powitała Dyrektor szkoły Joanna Wądołowska. Zarys historycznych wydarzeń przybliżyła zgromadzonym Magdalena Dzienis -Teodorczuk z  Oddziału IPN w Białymstoku. Młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny o tematyce sybirackiej. Wzruszający obraz przeżyli zebrani, gdy na salę weszła dziewczynka z Ukrainy, która uczy się w tej szkole przykryta flagą swego kraju, nie kryjąc wzruszenia dziękowała Polakom za pomoc i opiekę.
Podczas uroczystości głos zabrała Prezes Oddziału Danuta Pieńkowska –Wolfart. Przywołała pamięć o znakomitym Sybiraku Mariannie Jonkajtysie twórcy ,,Marszu Sybiraków”, i o tragizmie tamtych czasów. Nina Żyłko podkreśliła fakt 18-letniej współpracy Związku Sybiraków ze Szkołą w Nowogrodzie.
Po uroczystości zebrani udali się na uroczysty obiad, który przygotowali rodzice. Na pożegnanie młodzież obdarowała Sybiraków bordowymi różami.

12 kwietnia 2023 r. w Łomży odbyły się uroczystości związane z 83. rocznicą Zbrodni Katyńskiej i drugą deportacją Łomżyniaków na nieludzką ziemię oraz 13 –tej rocznicy katastrofy Smoleńskiej.
O godzinie 8:30 delegacje na czele z Prezydentem Miasta Mariuszem Chrzanowskim i Prezes Związku Sybiraków Danutą Pieńkowską Wolfart złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod Tablicą Pamięci zesłanych przez sowieckiego okupanta w latach 1940-1941, która jest umieszczona na budynku hali targowej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego. Uroczystości rozpoczęły się Msza święta odprawioną w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwie zebrani w asyście pocztów sztandarowych udali się w kierunku Doliny Pamięci, gdzie odbył się apel poległych, a Kompania Honorowa oddała salwę honorową. Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

19 kwietnia br.  P. Prezes i P. Sekretarz, na zaproszenie dyrekcji szkoły w Piątnicy, wzięły udział w lekcji historii podczas, której opowiadały młodzieży o Golgocie Wschodu. Sybiraczki na zakończenie spotkania otrzymały podziękowania od młodzieży i nauczycieli.

Wiceprezes Oddziału Z.S P. Danuta Komorowska wzięła udział w dwudniowej Konferencji pt.: ,,Syberia i Polska” zorganizowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Referaty wygłoszone były przez naukowców, a także przez przedstawicieli Polskich Akademii Nauk i Muzeum Polskiego Sybiru .

Opracowała:  Nina Żyłko

 

Click to listen highlighted text!