W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu odbył się  pod honorowym Patronatem Posła na Sejm RP – Patryka Wichra oraz Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ludomira Handzla, XX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej  im. Mariana Jonkajtysa

Konkurs ten ma na celu rozpropagowanie wiedzy na  temat zesłań na Syberię. Jest to temat szczególnie bliski naszej szkole, której Patronem są właśnie Sybiracy. Chcemy w ten sposób uczcić pamięć Tych, którzy przeżyli zesłania i Tych, którzy na zawsze zostali na „nieludzkiej ziemi”

W jury zasiadali: Prezes  Związku Sybiraków pan Kazimierz Korczyński, przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir: pani Antonina Dzikowska – prezes, pani Maria Orczykowska oraz pani Magdalena Smoleń-Kowalska.

 W konkursie wzięło udział 25 uczestników w trzech kategoriach:
– szkoła podstawowa klasy I do IV;
– szkoła podstawowa klasy V do VIII;
– szkoła ponadpodstawowa.  

 Poziom konkursu był bardzo wysoki. Wszystkim uczestnikom podziękowaliśmy za obecność, a opiekunom za wkład pracy włożony
w przygotowaniu recytatorów.

Opracowała: Renata Skowron

Kazimierz Korczyński Prezes Związku Sybiraków Nowy Sącz  
Laureaci i wyróżnieni Szkoła Podstawowa od I – IV klasy 
Laureaci i wyróżnieni Szkoła klasy V – VIII  
Laureaci i wyróżnieni szkoła ponadpodstawowa
Click to listen highlighted text!