Z udziałem Sybiraków z Zarządu Oddziału w Łomży, Koła w Wysokiem Mazowieckiem i zamieszkujących gminę Nowe Piekuty oraz władz samorządowych gminy Nowe Piekuty i społeczności Zespołu Szkół w Nowych Piekutach 29 kwietnia 2012 r. odbył się Dzień Pamięci o Sybirakach. Po przemarszu do kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza zebrani wysłuchali „Marszu Sybiraków”. Mszę św. w intencji zmarłych i żyjących zesłańców odprawił ks. kanonik Tadeusz Sołtysik, a homilię wygłosił ks. kanonik Mirosław Orłowski. Kolejną część uroczystości pod tablicą ku czci Sybiraków rozpoczęło wystąpienie Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach Danuty Wyszyńskiej. Następnie młodzież z Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach zaprezentowała montaż przygotowany pod kierunkiem Eugenii i Jana Pogorzelskich. Oddając hołd Polakom deportowanym w głąb ZSRR, złożono kwiaty pod tablicą poświęconą Sybirakom. Członkowie Klubu Wnuka Sybiraka w Nowych Piekutach zapalili znicze. Przedstawiciele nauczycieli i uczniów złożyli kwiaty i postawili znicze także pod Dębami Pamięci honorującymi ofiary Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. W kolejnej części uroczystości przemówienia wygłosili: Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski, przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łomży Jerzy Szymanowski, Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński. Po hymnie „Boże coś Polskę” i odprowadzeniu pocztów sztandarowych uczestnicy Dnia Pamięci o Sybirakach zostali zaproszeni na spotkanie i poczęstunek w świetlicy Zespołu Szkół w Nowych Piekutach.
Uroczystość uświetniły występy orkiestry dętej z Podgórza, której opiekunem jest ks. Mirosław Orłowski, a członkami zespołu jest też młodzież, począwszy od ósmego roku życia, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Kierownictwo muzyczne zespołu sprawuje wieloletni członek słynnej orkiestry Stefana Rachonia.
Na ręce Dyrektor Zespołu Szkół Danuty Wyszyńskiej przekazana została Księga Sybiraków od Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Oprac.: Danuta Wyszyńska, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach

Click to listen highlighted text!