Dnia 11 października 2019 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Toruniu Sybiracy z toruńskiego Oddziału Związku wraz z uczniami i nauczycielami świętowali Dzień Edukacji Narodowej i 76. rocznicę bitwy pod Lenino.

Najpierw wszyscy spotkali się w szkolnej sali gimnastycznej, by uczcić tzw. Dzień Nauczyciela. Dyrektor Zbigniew Matuszewicz przedstawił historię tego święta, a następnie uhonorował nagrodami nauczycieli, którzy wyróżnili się szczególnie w pracy z uczniami i na rzecz szkoły. Sybiracy wszystkim pedagogom zaśpiewali „Sto lat”. To był bardzo miły akcent. Młodzież uświetniła tę uroczystość, prezentując humorystyczne scenki kabaretowe, ukazujące szkołę i relacje uczniowsko-nauczycielskie.

Następnie zebrani przeszli pod obelisk Sybiraków, który znajduje się na terenie szkoły. W tej części uroczystości wzięli też udział kombatanci ze Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Przed obeliskiem Sybiraków głos zabrał członek Oddziału ZS Stanisław Dubiel. Krótko przedstawił historię bitwy pod Lenino. Zwrócił uwagę na fakt, że do ośrodka tworzenia dywizji w Sielcach przybywali przede wszystkim Polacy, którzy w latach 1939–1941 zostali deportowani z okupowanych przez ZSRR województw wschodnich Rzeczpospolitej oraz zwolnieni z więzień i łagrów. Ludzie ci z różnych przyczyn, głównie z powodu stawianych im przez urzędników i pracodawców przeszkód, nie dotarli do ośrodków formującej się w latach 1941–1942 armii gen. Andersa. Na zakończenie podkreślił: „Toruńscy Sybiracy pamiętają, jak co roku organizowana jest uroczystość przy udziale kombatantów, uczniów szkoły, którzy spotykają się przy pomniku Sybiraka na placu szkolnym”. Ostatnim punktem było wspólne odśpiewanie Hymnu Sybiraków oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod obeliskiem. 

Sztandar Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu przy obelisku Sybiraków.
Stanisław Dubiel podczas wystąpienia.
Moment zapalania zniczy przez przedstawicieli związków kombatanckich.

Autor: Izabela Świtała, nauczycielka VI LO im. Zesłańców Sybiru

Click to listen highlighted text!