10 lutego 2020 r. przypadała 80. rocznica pierwszych masowych deportacji Polaków na Sybir. By upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń, Związek Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim zorganizował uroczyste obchody, w których uczestniczyli Sybiracy.

W niedzielę, 9 lutego 2020 r. o godz. 18.00 rozpoczęły się uroczystości upamiętniające ofiary masowych deportacji. Wierni modlili się w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gorzowie Wielkopolskim. W intencji Sybiraków, żyjących i zmarłych, mszę świętą odprawił proboszcz ks. kanonik Ryszard Przewłocki.

W poniedziałek, 10 lutego 2020 r. o godz. 10.00, zapalając znicz wywiezionym pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Żwirowa), oddano hołd ofiarom. O godz. 11.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się żywa lekcja historii. Kilkudziesięciu uczniów z klas I, II i III spotkało się z gorzowskimi Sybirakami, by wysłuchać ich osobistych wspomnień z pobytu na Syberii. Swoimi wspomnieniami z młodymi ludźmi podzielili się: Władysława Wanda Skarżyńska i Wiesław Szlachciuk. Spotkanie otworzyli dyrektor I LO Mariusz Biniewski oraz lubuski kurator oświaty Ewa Rawa – inicjatorka spotkania. Wstęp do zajęć przygotował i przedstawił Jerzy Dutkiewicz – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz doradca metodyczny Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Sybiracy pokazali uczniom przygotowane przez siebie liczne pamiątki z tamtego okresu i opowiedzieli o trudach wielkiej zsyłki ich rodzin oraz ich samych w rejony nieprzyjaznej dla człowieka Syberii. Szkoła planuje kolejne tego typu spotkania, które przybliżą uczniom I LO losy Polaków w trudnych okresach dziejowych związanych z historią Polski. Współpraca z Kołem Związku Sybiraków w Gorzowie również będzie kontynuowana.

11 lutego 2020 r. w Rzepinie odbyły się uroczystości poświęcenia sztandaru Koła Związku Sybiraków w Rzepinie oraz obchody 80. rocznicy pierwszych deportacji Polaków na Sybir. Organizacja tego wydarzenia była hołdem złożonym Sybirakom i wyrazem szacunku dla nich. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w rzepińskim kościele św. Katarzyny, podczas której kapelan Sybiraków w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. kanonik Henryk Jacuński poświęcił sztandar. Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy uroczystości obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Rzepinie. Sztandar przekazany został pod opiekę uczniom rzepińskiej szkoły. Uczestnicy uroczystości uczcili pamięć o Sybirakach, składając wieńce i kwiaty pod pomnikiem Pomordowanym i Umęczonym na Nieludzkiej Ziemi na Cmentarzu Komunalnym w Rzepinie. Po uroczystości Sybiracy zaprosili wszystkich gości na spotkanie, które było doskonałą okazją do rozmów, wspomnień i wymiany doświadczeń. Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim Maria Dratwińska i prezes Zarządu Koła ZS w Rzepinie Antoni Ratowt wręczyli podziękowania i okolicznościowe medale: lubuskiemu kuratorowi oświaty Ewie Rawie, burmistrzowi Rzepina Sławomirowi Dudzisowi oraz dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie Ewie Winiarczyk. Goście obejrzeli wykonane na tę okoliczność prace uczniów: albumy, wiersze, pamiętniki.

12 lutego 2020 r. przy pomniku Ofiar Stalinizmu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się główne obchody 80. rocznicy pierwszej sowieckiej masowej deportacji Polaków na Syberię. Hołd poległym na Wschodzie złożyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. Modlitwę poprowadził kapelan Sybiraków w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Henryk Jacuński. W uroczystości udział wzięli m.in. wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sebastian Pieńkowski, dowódcy 35. Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, lubuska kurator oświaty Ewa Rawa, która jest córką Sybiraków, Sybiracy z Gorzowa Wielkopolskiego i okolic na czele z prezes Zarządu Oddziału Marią Dratwińską oraz uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy gorzowskich szkół, poczty sztandarowe. Przy wsparciu przedstawicieli Związku Sybiraków, historyczne wydarzenie przygotowała i prowadziła młodzież Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim – Kompania Kadetów nosząca imię Zesłańców Sybiru. Odśpiewany został hymn państwowy oraz Hymn Sybiraków, odmówiono modlitwę w intencji poległych, odbył się apel pamięci, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Oddział Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim nie kończy obchodów 80. rocznicy masowych deportacji Polaków na Sybir. W najbliższych miesiącach, w związku z rocznicą, zaplanowane są konferencja oraz spotkania z uczniami gorzowskich szkół, w ramach realizacji współpracy pod hasłem: „Sybiracy bliżej młodzieży szkolnej”.

Msza święta w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gorzowie Wielkopolskim

Zapalenie zniczy Sybirakom pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim

Spotkanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim

Sybiracy w I Liceum Ogólnokształcącym

Prezes Zarządu Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim Maria Dratwińska na obchodach w Rzepinie

Sybiracy na obchodach w Rzepinie przy pomniku Pomordowanym i Umęczonym na Nieludzkiej Ziemi na Cmentarzu Komunalnym

Sybiracy podczas głównych obchodów 80. rocznicy pierwszych masowych zsyłek Polaków na Sybir w Gorzowie Wielkopolskim

Tradycyjnie zdjęcie uczestników przy pomniku Ofiar Stalinizmu

Autor: Ewa Rawa

Click to listen highlighted text!