Bachów (gmina Krzywcza) w powiecie przemyskim – z tej wsi w nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. deportowano na Sybir prawie wszystkich mieszkańców. W dniu 12 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele filialnym przez ks. Rafała Kapuścińskiego. W homilii powiedział on:

„Drodzy bracia i siostry, może na początku trzeba postawić sobie takie pytanie: jak zmierzyć naszą wiarę i czym zmierzyć? Miernikiem naszej wiary jest osobista modlitwa. Trwanie na modlitwie świadczy o tym, że Pan Bóg jest dla mnie kimś bliskim, jest Bogiem żywym, jest to Bóg, którego kocham i ten Pan Bóg zajmuje centralne miejsce w moim życiu. Jeżeli będziemy się modlić, to będziemy zwyciężać to, co złe. Będziemy budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, wolne. Społeczeństwo bardziej bezpieczne nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy po nas będą, dla przyszłych pokoleń.

Mamy dzisiaj 80. rocznicę deportacji Polaków na Sybir, na tereny Wschodu. I możemy w tym słowie dzisiaj wspominać o cierpieniach, o trudach, które ci wywiezieni przeżywali tam daleko na Wschodzie. Możemy wspominać to wszystko, co zgotowały sowieckie władze tysiącom polskich rodzin, zsyłając ich na »nieludzką ziemię«, a tak naprawdę na zaplanowaną śmierć.

Świadectwa zesłańców jednoznacznie potwierdzają, że wiara i modlitwa dawały nadzieję na przetrwanie.

Czym jest modlitwa, jaką jest siłą, świadczy nasza obecność tutaj. Nie tylko ta rocznica nas gromadzi, aby czcić pamięć. Jesteśmy po to, aby podziękować Panu Jezusowi za przetrwanie tych, którzy zostali wywiezieni tam, na ten katorżniczy szlak, ale też gromadzimy się po to, aby uprosić miłosierdzie Boże dla wszystkich, którzy zmarli z dala od naszej ojczyzny.

Pamiętajmy, że za to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, trzeba Panu Bogu dziękować i za zło przepraszać. Niech nasze usta nie przestają Pana Boga wielbić i prosić o to, aby czas przyszły wolny był od takich wydarzeń, które wspominamy”.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli przed budynek Szkoły Podstawowej im. Sybiraków. Przy obelisku poświęconym zesłanym mieszkańcom Bachowa złożono kwiaty i zapalono znicze. W budynku szkoły przybyłych przywitał dyrektor Janusz Chruścicki. Następnie uczniowie przedstawili ujmujący w wymowie program słowno-muzyczny obrazujący historię zesłań Polaków w latach 1940–1956. Cała społeczność szkolna odśpiewała Hymn Sybiraków.

Po występie głos zabrali Antoni Blecharczyk w imieniu Sybiraków i zastępca wójta gminy Krzywcza Wojciech Sobol.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Krzywcza z zastępcą wójta gminy Krzywcza Wojciechem Sobolem, Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu – Stanisława Żak, Marian Boczar, Antoni Blecharczyk, Jadwiga Maszczak, Jan Filozof, radny Rady Gminy Zdzisław Urban, prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach” Jolanta Zawada, sołtys wsi Bachów Józef Opałka.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie przyjęła przedstawicieli Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu jak członków swojej rodziny. Jesteśmy jedną rodziną pamiętającą o zesłańcach Sybiru. Dziękujemy za tak serdeczne przyjęcie i za otrzymany upominek w postaci symbolicznego kubka.

Msza święta rozpoczęła uroczystości w Bachowie

Tablica w kościele filialnym z listą osób zesłanych

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie poprowadził uczestników uroczystości do pamiątkowego obelisku przy budynku szkoły

Obelisk upamiętniający zesłanych na Sybir

Uczniowie w okolicznościowym programie słowno-muzycznym

Przedstawiciele Związku Sybiraków, władz gminy Krzywcza, rodzice uczniów

Autor: Marian Boczar

Click to listen highlighted text!