W dniu 25 października 2019 r. na zaproszenie dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego Tomasza Dziumaka przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków: Stanisława Żak – prezes Zarządu, Joanna Preiss – wiceprezes, Krystyna Zwierkowska – członek Zarządu i Marian Boczar – sekretarz spotkali się z młodzieżą klas I i II w ramach żywej lekcji historii.

Stanisława Żak zgromadzonym przypomniała historię Polski od czasów konfederacji barskiej, przez powstania, aż do 1957 r. – ostatnich powrotów Polaków z zesłań.

Przeżycia dziecka podczas deportacji przedstawiły Krystyna Zwierkowska i Joanna Preiss, wspominając tragiczną noc 10 lutego 1940 r.

Marian Boczar przybliżył historię powstania Związku Sybiraków i jego działalność na przestrzeni lat. W swym wystąpieniu zaapelował do młodzieży o pielęgnowanie ducha patriotyzmu, mając na uwadze dążenia przodków do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na zakończenie dyrektor szkoły Tomasz Dziumak podziękował za przybycie i przybliżenie historii zesłań.

Było to kolejne ze spotkań realizowanych w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Od lewej: Stanisława Żak, Krystyna Zwierkowska, Joanna Preiss

Młodzież klas I i II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu

Swoje wspomnienia opowiada Krystyna Zwierkowska

Swoje wspomnienia przedstawia Joanna Preiss

Dyrektor szkoły, nauczyciele, Sybiracy i młodzież

Omawianie kolejnych spotkań w gabinecie dyrektora szkoły

Autor: Marian Boczar

Click to listen highlighted text!