Święto Sybiraków to bardzo ważne wydarzenie dla jaworskich kombatantów. W tym dniu przypominane są prawdziwe losy zesłańców Sybiru, spisywane od żyjących osób. To również czas zadumy i refleksji nad wydarzeniami sprzed kilkudziesięciu lat, a także lekcja historii dla młodzieży. Obchody Dnia Sybiraka w Kole Związku Sybiraków w Jaworze odbyły się 23 października 2019 r.

Podczas uroczystości przed pomnikiem Sybiraków oddano hołd pomordowanym i zamęczonym oraz wywiezionym na Sybir. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy wraz ze sztandarem oraz delegacje władz miasta i powiatu, kombatanci i organizacje społeczne, a także licznie przybyła młodzież szkolna. Po modlitwie i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Sybiraków uczestnicy przemaszerowali wraz z pocztami sztandarowymi do teatru, gdzie odbyła się uroczysta akademia okolicznościowa związana z obchodami 91-lecia powstania Związku Sybiraków w kraju oraz 30-lecia reaktywowania kół na terenie legnickiego Oddziału.

Bardzo dobrze układa się współpraca Koła Związku Sybiraków w Jaworze zarówno z władzami samorządowymi w mieście, jak i w powiecie.

Uroczystości rozpoczęła przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Jaworze Renata Węgiel, która powitała wszystkich przybyłych na spotkanie. Następnie głos zabrała prezes Zarządu Koła ZS w Jaworze Emilia Kotek, która wygłosiła referat okolicznościowy. W swym wystąpieniu nawiązała do pierwszych chwil powstania Związku i wspomniała o pionierach (Zbigniew Zwada, Olgierd Smuszko, Edward Chlebowicz, Ludwik Jastrzębski, Michał Janczewski i wielu innych), którzy w dużym stopniu przyczynili się do jego rozwoju.

Wzruszającym fragmentem wystąpienia było wspomnienie najstarszej Sybiraczki, którą prezes odwiedziła. Wspomnienie to spowodowało wiele wzruszeń, a nawet polały się łzy.

Następnie głos zabrała Wanda Puchała – założycielka Oddziału Związku Sybiraków na terenie byłego województwa legnickiego. Słowa podziękowania skierowała pod adresem władz miejskich i powiatowych, a także prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Jaworze, która potrafi łączyć środowisko na swoim terenie. Głos zabierali także zaproszeni goście.

Na koniec części oficjalnej odznaczono Sybiraków oraz przyjaciół Sybiraków. Prezes Emilia Kotek podziękowała za pracę, wręczając aktywnym członkom Koła drobne upominki.

Część artystyczną przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze pod kierownictwem nauczycielki tej szkoły. Występ młodzieży był przygotowany na wysokim poziomie.

Na zakończenie burmistrz Emilian Bera zaprosił wszystkich uczestników na skromny poczęstunek.

Autor: Wanda Puchała, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy

Click to listen highlighted text!