W dniu 25 października 2019 r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir w Nowym Sączu. Podczas spotkania prezes Stowarzyszenia Antonina Dzikowska przedstawiła realizację zadań od stycznia do października 2019 r. Podkreśliła bardzo dobrą współpracę z Sybirakami oraz społecznością Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków.

W omawianym okresie zrealizowano następujące zadania statutowe.

Styczeń – spotkanie „Wspólne kolędowanie” w budynku Zespołu Szkół nr 2; spotkanie Zarządu w siedzibie Oddziału Związku Sybiraków; spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta dotyczące uroczystości państwowych i religijnych.

Luty – złożenie wiązanki i zapalenie zniczy na symbolicznym grobie Sybiraków w związku z rocznicą pierwszej wywózki na Sybir (10 lutego 1940 r.); zapalone zostały także znicze na grobach Sybiraków, które znajdują się na cmentarzu komunalnym oraz cmentarzu gołąbkowickim.

Marzec – spotkanie Zarządu w siedzibie Oddziału Związku Sybiraków.

Kwiecień – udział w jury VII Międzyszkolnego Konkursu Poezji Sybirackiej im. M. Jonkajtysa w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków; udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta dotyczącym organizacji uroczystości rocznicowych, udział w Apelu Pamięci Zesłanych na Sybir przed symbolicznym grobem Sybiraków.

Maj – udział w uroczystościach rocznicowych Konstytucji 3 maja oraz zakończenia II wojny światowej; spotkanie Zarządu w siedzibie Oddziału Związku Sybiraków.

Czerwiec – udział w IX Zjeździe Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru; udział w jury Konkursu Wiedzy o Patronie „Patron szkoły – Sybiracy” w Zespole Szkół nr 2; udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta dotyczącym uroczystości rocznicowych.

Sierpień – udział w uroczystościach Święta Wojska Polskiego.

Wrzesień – udział w XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku; udział w uroczystości rocznicowej wybuchu II wojny światowej; pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz udział w obchodach Dnia Sybiraka i XXX-lecia Związku Sybiraków na Sądecczyźnie.

Październik – udział w uroczystości Dnia Nauczyciela w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków.

Ponadto prowadzone były następujące działania: systematyczny udział prezes Stowarzyszenia w spotkaniach w biurze Oddziału Związku Sybiraków, odwiedzanie symbolicznego grobu Sybiraków oraz grobów zmarłych Sybiraków na cmentarzach sądeckich – porządkowanie w razie potrzeby oraz zapalanie zniczy, odwiedzanie samotnych Sybiraków oraz pomoc w załatwianiu istotnych spraw, prowadzenie kroniki Stowarzyszenia, bieżącej dokumentacji, a także kontakty z członkami Stowarzyszenia (Kasia Sowa), przesyłanie sprawozdań z ważnych wydarzeń i uroczystości do Zarządu Głównego (Renata Skowron), redagowanie i sporządzanie sprawozdań na stronę internetową (Renata Skowron i Antonina Dzikowska), prowadzenie spraw księgowych (Maksymilian Wilk i Bogumiła Krok).

Następnie Halina Olszak, członek Komisji Rewizyjnej, przedstawiła krótkie sprawozdanie finansowe.

Na zakończenie części oficjalnej prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński podsumował współpracę ze Stowarzyszeniem i szkołą, dziękując wszystkim za zaangażowanie i wiele ciekawych działań. W szczególny sposób przypomniał obchody XXX-lecia Związku Sybiraków na Sądecczyźnie, połączone z obchodami Dnia Sybiraka. Była to wyjątkowa uroczystość, podczas której wręczone zostały odznaczenia i dyplomy. Udało się zgromadzić na niej wyjątkowo wielu Sybiraków, którzy przyjechali czasem z daleka, dzięki pomocy rodziny lub znajomych.

Pozostała część spotkania to wspominanie tych Sybiraków, którzy odeszli w ostatnich latach, rozmowy o planach na przyszłość, działaniach, które powinny być realizowane. Wszyscy mamy nadzieję, że dobra współpraca pozwoli na wspieranie Sybiraków w ich działaniach.

Spotkanie członków Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir w Nowym Sączu

Przemawia prezes Stowarzyszenia Antonina Dzikowska

Kazimierz Korczyński – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu i wiceprezes Stowarzyszenia

Sprawozdanie finansowe przedstawiła Halina Olszak

Autorzy: Antonina Dzikowska, Renata Skowron

Click to listen highlighted text!