Z okazji 30. rocznicy powstania Koła Związku Sybiraków w Rzepinie (Oddział ZS w Gorzowie Wielkopolskim) 20 września 2018 r. w kościele pw. św. Katarzyny została odprawiona msza dziękczynna za wszystkich członków Związku oraz ich rodziny.

W uroczystościach wzięli udział Sybiracy z Rzepina wraz z prezesem Zarządu Koła Antonim Ratowtem, prezes Zarządu Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim Maria Dratwińska, przedstawiciele Związku Sybiraków z Kostrzyna, Słubic i Sulęcina, władze gminy Rzepin – burmistrz Sławomir Dudzis, zastępca burmistrza Krystian Pastuszak, komendant Komisariatu Policji w Rzepinie asp. szt. Ryszard Świerczek, zastępca komendanta asp. szt. Jarosław Pawęska, nadleśniczy Nadleśnictwa Rzepin Stanisław Sobański, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Tomasz Sidorkiewicz, dyrekcja Zespołu Szkół z Ewą Winiarczyk, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 Anna Kołodenna, nauczyciele, uczniowie, rodziny Sybiraków, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Rzepina.

Po mszy dziękczynnej, którą odprawił ks. Norbert Lasota, odbyła się część artystyczna obchodów. Nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego oraz Hymnu Sybiraków. Burmistrz Sławomir Dudzis swoje przemówienie zaczął słowami: „Jestem zaszczycony, że mogę brać udział w tak pięknym święcie, jakim jest trzydziestolecie Koła Związku Sybiraków w Rzepinie”. Prezes Maria Dratwińska zwróciła się do młodzieży szkolnej i podkreśliła w swoim przemówieniu o misji Sybiraków łączenie pokoleń, propagowanie wśród młodzieży wiedzy historycznej i wrażliwości, a także świadomości, że nie żyjemy „tu i teraz”, tylko wyrastamy z pewnego fundamentu, jakim jest historia naszego narodu. Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Winiarczyk podkreśliła, że obowiązkiem kolejnych pokoleń jest pielęgnowanie pamięci o martyrologii, trudach życia Sybiraków. Współpraca Koła i Zespołu Szkół jest gwarancją, że pamięć o bohaterstwie Polaków i ofiarach, jakie poniósł nasz naród, będzie przekazywana dalej. Część artystyczną uświetnili swoim występem uczniowie klasy akademickiej, którzy pod okiem Wioletty Nowak i Moniki Sobańskiej przygotowali i przedstawili montaż słowno-muzyczny upamiętniający historię Sybiraków, miejsca kaźni, trudny los i cierpienie zesłańców. Program dostarczył wielu wzruszeń i przeżyć i został przyjęty z dużym zainteresowaniem przez wszystkich uczestników uroczystości.

Następnie wszyscy zebrani udali się na cmentarz, gdzie pod pomnikiem Sybiraków złożono kwiaty oraz pomodlono się za wszystkich tych, którzy nie powrócili z zsyłki i zginęli na „nieludzkiej ziemi”.

Po uroczystym obiedzie burmistrz Rzepina wręczył wszystkim Sybirakom listy gratulacyjne oraz pamiątkowe obrazy. Słowa uznania za wieloletnią współpracę ze Związkiem otrzymała także Wioletta Nowak, która od wielu lat wspiera rzepińskich Sybiraków projektami, zarówno artystycznymi, jak i historycznymi.

Zarząd Koła Związku Sybiraków w Rzepinie składa gorące podziękowania burmistrzowi Sławomirowi Dudzisowi za objęcie patronatem obchodów naszej rocznicy. Dziękujemy Wioletcie Nowak i Monice Sobańskiej za przygotowanie młodzieży. Wszystkim, którzy pomogli w organizacji i uświetnili naszą uroczystość oraz uczestniczyli w niej, składamy serdeczne podziękowania.

Msza dziękczynna w kościele pw. św. Katarzyny w Rzepinie

Uroczystość przy pomniku Sybiraków

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków

Rzepińscy Sybiracy otrzymali od burmistrza Sławomira Dudzisa (z prawej) listy gratulacyjne i pamiątkowe obrazy.

Od lewej obecny prezes Zarządu Koła Antoni Ratowt i wieloletni prezes Wincenty Misztak

Autor: Antoni Ratowt, prezes Zarządu Koła ZS w Rzepinie, zdjęcia Katarzyna Misztak

Click to listen highlighted text!