Tegoroczne uroczystości Dnia Sybiraka w powiecie międzychodzkim poświęcone były pamięci ofiar represji sowieckich w 79. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Organizatorami byli: starostwo powiatowe i samorządy gmin Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód i Sieraków. Koordynatorem całości był Zarząd Koła Związku Sybiraków w Międzychodzie przy dużej pomocy Centrum Animacji Kultury i Muzeum w Międzychodzie.

Uroczysty apel w Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim

Dnia 17 września 2018 r. w Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim odbył się uroczysty apel poświęcony 79. rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Adam Nowak, wójt gminy Edmund Ziółek, Zbigniew Radzi oraz pan Urban, bratanek Edwarda Urbana.

Uczniowie klasy 3 b gimnazjum wspólnie z uczniami szkoły podstawowej przygotowali część artystyczną przypominającą bardzo ważne daty w historii Polski: 1 września 1939 r. – początek II wojny światowej oraz 17 września 1939 r. – napaść ZSRR na Polskę. Gimnazjaliści przybliżyli te bolesne wydarzenia. Uczniowie uczcili pamięć bohaterów września 1939 r. poprzez recytację patriotycznych wierszy i wykonanie pieśni z tamtych czasów.

17 września obchodzimy również Światowy Dzień Sybiraka, aby uczcić pamięć setek tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wyrzuconych z domów i osadzonych w nieludzkich warunkach w obozach czy więzieniach. Gość specjalny – prezes Zarządu Koła ZS w Międzychodzie Adam Nowak zaprezentował uczestnikom spotkania pięciu mieszkańców gminy Chrzypsko Wielkie, którzy zostali wywiezieni do obozów w czasie trwania II wojny światowej. Biogramy tych osób znajdują się w książce „Nasza Sybiriada”, którą szkoła otrzyma w najbliższym czasie. Pod koniec apelu głos zabrał Edmund Ziółek, podkreślając istotę patriotyzmu.

Po uroczystym apelu uczniowie wraz z dyrekcją oraz zaproszonymi gośćmi udali się na cmentarz w Chrzypsku Wielkim. Tam odsłonięto tabliczkę na grobie Antoniego Gumnego, złożono kwiaty i zapalono znicze. Napis na tabliczce brzmi: „Wywieziony na Sybir 1939–1942”.

Uczennica klasy 7 a powiedziała wiersz Władysława Broniewskiego „Bagnet na broń”.

Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem w Orlu Wielkim, który poświęcony jest por. Edwardowi Urbanowi.

Autor: Katharina Andrzejak

Uroczystości w Sierakowie

17 września 2018 r. o godzinie 11.00 na cmentarzu w Sierakowie z okazji 79. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę odbyły się uroczystości Dnia Sybiraka.

Przy grobach Sybiraków spotkali się przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół, dyrektorzy szkół, władze Sierakowa, rodziny Sybiraków, członkowie Związku Sybiraków i Towarzystwa Miłośników Ziemi Sierakowskiej.

Spotkanie rozpoczął Ryszard Jaskuła. Potem głos zabrali: burmistrz Witold Maciołek i ks. Andrzej Kowalak. Zebrani usłyszeli również, jak w pamięci Adama Nowaka – uczestnika wydarzeń z przeszłości – zapisały się tamte tragiczne dni.

Uczennice klasy VIII Martyna Szukała, Alicja Mądrowska i Marianna Flajszer odczytały wspomnienia ludzi, którzy przeżyli deportacje. Program przygotowała Elżbieta Cymanek.

W dalszej części uroczystości na grobach Sybiraków zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. O ich losach opowiadał Jarosław Łożyński.

Była to wzruszająca lekcja historii.

Autor: Paweł Orzeł

Koło ZS w Międzychodzie

W dniu 17 września 2018 r., jak co roku, spotkaliśmy się przy grobach Sybiraków na cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie.

Przy tej okazji odsłonięto tabliczki pamięci na grobie Jerzego Mierzejewskiego, współzałożyciela naszego Koła i pierwszego prezesa Zarządu Koła. Symbolicznego odsłonięcia dokonali małżonka Jerzego – Reluta Mierzejewska i syn Andrzej. Drugą tabliczkę odsłonięto na grobie Wiktorii Pliś. Ceremonii tej dokonał Bogdan Talarek – mąż Krystyny, wnuczki Wiktorii.

Następnie odbyła się msza święta w intencji ofiar sowieckiej agresji. Po mszy młodzież Zespołu Szkół Technicznych wykonała okolicznościowy program, którego treścią były wybrane fragmenty „Naszej Sybiriady”. Program przygotowała Elżbieta Pospieszna.

Potem zgromadzeni przeszli pod tablicę Pamięci i Wdzięczności Sybiraków. Wysłuchano hymnu państwowego i Hymnu Sybiraków. Wystąpienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Krzysztof Wolny. Delegacje szkół, organizacji i stowarzyszeń złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Wartę honorową przy tablicy pamiątkowej pełnili międzychodzcy harcerze.

Całością kierował prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Międzychodzie Adam Nowak.

Autor: Adam Nowak

Obchody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie

Zamienili nasz dom na wagon,
W którym z zimna trzęsiemy się.
To nie żart, to koszmarna droga…
Na Sybir wleczemy się.

W dniu 18 września 2018 r., z okazji Dnia Sybiraka, młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie zgromadziła się przy mogile Klemensa Napierały – powstańca wielkopolskiego i Sybiraka. W uroczystości uczestniczyli także członkowie najbliższej rodziny Klemensa – syn Zenon Napierała z małżonką i córka Helena Frąckowiak oraz Adam Nowak – prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Międzychodzie.

Zenon Napierała przybliżył młodzieży syberyjskie losy Klemensa, ofiary deportacji, wywózki i zsyłki na Sybir w okresie II wojny światowej. O losach Polaków na „nieludzkiej ziemi” wspominał również Adam Nowak. Młodzież pod opieką Dobiesławy Frąckowiak przygotowała i przedstawiła montaż słowno-muzyczny.

Na grobie Sybiraka złożono symboliczną różę i zapłonął znicz. To była dla wszystkich żywa lekcja historii.

Autor: Jolanta Klawe

Uroczystość w Łowyniu

W 79. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci Sybiraków. Uświetniła go obecność Adama Nowaka – prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Międzychodzie oraz państwa Bożeny i Zenona Napierałów. Goście podzielili się z uczniami wspomnieniami traumatycznych wydarzeń ze swojego dzieciństwa.

Uczniowie, zarówno młodsi, jak i starsi, z przejęciem słuchali cennych świadectw czasów wojny. Zainteresowanie losami Polaków pod okupacją niemiecką i sowiecką dobrze świadczy o dzisiejszej młodzieży, która na co dzień żyje w szczęśliwym, dostatnim świecie.

Klasa II wspólnie z klasą IV i najstarszymi kolegami – gimnazjalistami – przygotowali program artystyczny złożony z inscenizacji, wierszy i piosenki. Szczególnie poruszająco prezentowały się dziewczynki z najmłodszej grupy w galowych strojach i biało-czerwonych wstążkach wplecionych w warkoczyki. Program artystyczny przygotowały Anna Badach i Katarzyna Rudnicka.

Po południu poczet sztandarowy szkoły wziął udział w uroczystościach w Międzychodzie.

Autor: Katarzyna Rudnicka

Uroczystość w Szkole Podstawowej w Kwilczu

18 września 2018 r. obchodzono w Kwilczu 79. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Obchody te wpisują się w cykl uroczystości, które odbywają się w każdej gminie naszego powiatu, a zakończą się 22 września 2018 r. w Międzychodzie promocją książki „Nasza Sybiriada”.

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kwilczu, jak co roku, zorganizowała tę uroczystość przy współpracy z Centrum Kultury i Edukacji. Mieliśmy zaszczyt gościć dwie wizytatorki Kuratorium Oświaty w Poznaniu Irenę Pyszyńską-Królak i Hannę Wartecką, prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Międzychodzie Adama Nowaka, przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Korpika, zastępcę wójta Sławomira Wrembla, przedstawicieli Związku Kombatantów – prezesa Walentego Wyrwała wraz z członkami zarządu oraz przedstawicieli rodzin Sybiraków. Przybyłych na uroczystość gości i uczniów powitał dyrektor szkoły Jacek Rosiak.

Młodzież szkolna także powitała gości i zaprezentowała program artystyczny zatytułowany „Doświadczeni okrutnym zesłaniem”, przygotowany przez Olgę Lehmann i Monikę Pestkę-Lehmann. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewniła Anna Stasik.

W atmosferę tego okresu wprowadził nas krótki film dokumentalny, obrazujący dramatyczne losy rodaków, masowo wywożonych do Kazachstanu i na Syberię. Elementem scenografii były portrety naszych lokalnych Sybiraków. „Szkolni aktorzy” w przejmujących tekstach opowiadali o przeżyciach i tragedii polskich rodzin oraz pokolenia wojennego, które tak okrutnie zostało doświadczone. Recytowane teksty i utwory muzyczne tworzyły sugestywny przekaz i wyrażały głębokie, patriotyczne treści. Reakcje publiczności i łzy wzruszenia świadczyły o tym, że młodzież trafiała do ich serc.

Szczególne słowa uznania skierował do młodzieży prezes Zarządu Koła ZS w Międzychodzie Adam Nowak, podkreślając, że szkoła w Kwilczu ma wyjątkową oprawę tych obchodów i z przyjemnością nas odwiedza. Natomiast Maria Kwilecka, uczestnicząca w uroczystości wraz z mężem, stwierdziła, że akademia była wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Następnie goście wraz uczniami udali się na cmentarz Parafialny, aby symbolicznym zniczem, chwilą zadumy i refleksji oddać cześć spoczywającym tu zesłańcom.

Za wszelką pomoc i współpracę dziękujemy dyrekcji i pracownikom CKiE w Kwilczu.

Autor: Olga Lehmann

Promocja książki „Nasza Sybiriada”

W dniu 22 września 2018 r. odbyła się promocja książki „Nasza Sybiriada”. Uroczystość przebiegła w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie. Zjechało się około 180 osób – członków rodzin sybirackich oraz znajomych i przyjaciół. Były osoby ze Szczecina, Gryfina, Poznania, Drawska, Obornik, Oleśnicy, Leszna oraz z terenu całego powiatu międzychodzkiego. Było wiele emocji, wzruszeń, a nawet łez.

Na spotkaniu miało miejsce podziękowanie wszystkim fundatorom. Wręczono listy gratulacyjne z Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Redaktorce Janinie Chołołowicz wręczono Odznakę Honorową Sybiraka. Specjalny list gratulacyjny otrzymał Artur Paczesny.

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie pod kierunkiem polonistki Beaty Bernaś zaprezentowała fragmenty „Naszej Sybiriady”. Marcin Gąbka wykonał utwory Jacka Kaczmarskiego.

Następnie odbył się panel dyskusyjny „Zachować od zapomnienia”.

Wręczono książki rodzinom opisywanych postaci. Spotkanie było też okazją, by podziękować wszystkim tym, którzy pomagają w organizowaniu działalności sybirackiej. Szczególne podziękowanie złożono Adamowi Nowakowi za zaangażowanie i wytrwałość, za sfinalizowanie zamierzenia w postaci wydanej książki „Nasza Sybiriada”.

Zakończenie nastąpiło w kawiarence Art Cafe przy wspólnej kawie i ciasteczku. Sponsorami były starostwo reprezentowane przez Jędrzeja Schuberta i Stowarzyszenie Nowy Międzychód, którego przedstawicielami byli Krzysztof Suszka i Ryszard Sulej.

Autor: Janina Chołołowicz

Odsłonięcia tabliczki na grobie swego dziadka Antoniego Gumnego dokonuje wnuczka Maria Waśkowiak (cmentarz w Chrzypsku Wielkim)

Uroczystość na cmentarzu w Sierakowie

Uroczystość odsłonięcia tabliczek pamięci na cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie

Okolicznościowy występ młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie

Złożenie kwiatów pod tablicą Pamięci i Wdzięczności Sybiraków

Uroczystość przy mogile Klemensa Napierały w Kamionnie

Młodzież Szkoły Podstawowej w Kwilczu w programie artystycznym ,,Doświadczeni okrutnym zesłaniem”

Wystąpienie prezesa Zarządu Koła ZS w Międzychodzie Adama Nowaka

Promocja książki „Nasza Sybiriada”

Click to listen highlighted text!