…Tam setki tysięcy Polaków,
Za Wolność, Polskę i Wiarę,
W bezimiennych mogiłach,
Z życia złożyło ofiarę…

Marian Jonkajtys „Białe krematoria”

Tegoroczne uroczystości religijno-patriotyczne związane z obchodami 79. rocznicy napaści Sowietów na Polskę, 90. rocznicy powstania, 30. rocznicy reaktywowania Związku Sybiraków w Polsce i Dnia Sybiraka odbyły się w dniu 17 września w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. Organizatorami obchodów byli starosta lubański, burmistrz miasta Lubania i Koło Związku Sybiraków w Lubaniu.

W uroczystościach wzięli udział starosta lubański Walery Czarnecki, przewodnicząca Rady Powiatu Teresa Dudkiewicz-Kozań, zastępca burmistrz miasta Lubań Mariusz Tomiczek, przewodniczący Rady Miasta Lubań Jan Hofbauer, naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu Barbara Czarnecka, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej Małgorzata Gut-Twardowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego Wiktor Zdunek, radni powiatu lubańskiego, radni miasta Lubania, dyrektorzy, kierownicy, prezesi miejscowych zakładów, szkół, przedstawiciele służb mundurowych: policji, straży granicznej, straży pożarnej i więziennictwa. Udział wzięli nauczyciele i uczniowie miejscowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Licznie przybyli Sybiracy z rodzinami, mieszkańcy miasta oraz wielu innych dostojnych gości. Władze statutowe Związku Sybiraków reprezentowała członkini Głównego Sądu Koleżeńskiego, wiceprezes Zarządu Oddziału w Jeleniej Górze Irena Pop.

W uroczystościach wzięło udział dziewięć pocztów sztandarowych, w tym: Związku Sybiraków, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, miejscowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Związku Harcerstwa Polskiego.

Kompanię honorową i wartę przy Wotum Dziękczynnym oraz asystę przy mszy świętej wystawiła szkoła z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej – byli to uczniowie z klas o profilu mundurowym. Wprowadzeniem pocztów sztandarowych i zmianą warty zajmował się Piotr Wilk.

Uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny oraz poległych i pomordowanych na Wschodzie rozpoczęto hymnem państwowym. Mszę celebrował i homilię wygłosił ks. proboszcz Andrzej Fila, zawołania wiernych odczytali Sybiracy. W mszy uczestniczył ks. dziekan Bogdan Wolański z Olszyny.

Po mszy świętej odbyła się część patriotyczna, którą poprowadziła Anna Humen, inspektor starostwa powiatu lubańskiego. Rozpoczęła się Hymnem Sybiraków. Okolicznościowe przemówienia wygłosili starosta Walery Czarnecki i Irena Pop. Przypomniany został zdradziecki pakt, napaść Sowietów na Polskę w dniu 17 września 1939 r. i konsekwencje tego czynu. Padło wiele słów o losie Polaków zesłanych na Sybir i do Kazachstanu. Dziękowano lubańskim Sybirakom za pracę, jaką wkładają w utrwalenie pamięci i przekazywanie historii pokoleniom, życząc im zdrowia. Wręczone zostały podziękowania dla prezesa Zarządu Koła Romualda Karczewskiego oraz medal pamiątkowy z okazji 90-lecia powstania Związku Sybiraków w Polsce.

Następnie przez nauczycielkę Elizę Sławińską i uczniów klasy II i III Liceum Proobronnego ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu został odczytany apel poległych. Po apelu przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy Wotum Dziękczynnym.

Uroczystość patriotyczna została zakończona występem słowno-muzycznym, przygotowanym przez nauczycieli: Agnieszkę Węgłowską i Aleksandrę Grochalę-Hawrylewicz, w wykonaniu 8-osobowej grupy uczniów z ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, z udziałem nagłośnienia Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. W programie wykorzystano wspomnienia Sybiraków przedstawiające wywózkę i życie przez wiele lat na zesłaniu. Młodzież została nagrodzona wielkimi brawami.

Podziękowania za mszę świętą i za udział w uroczystościach złożył prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Romuald Karczewski, który następnie zaprosił Sybiraków i przybyłych gości na poczęstunek do pobliskiego lokalu.

Kompania honorowa z Liceum Proobronnego ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, w głębi poczty sztandarowe

Zaproszeni goście (w pierwszym rzędzie od lewej): Walery Czarnecki – starosta powiatu lubańskiego, Barbara Czarnecka – naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu, Teresa Dudkiewicz-Kozań – przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego, Jan Hofbauer – przewodniczący Rady Miasta Lubań

W pierwszym rzędzie (od lewej): Krystyna Palemba, Romuald Karczewski, Regina Karczewska, Irena Pop, w głębi poczty sztandarowe lubańskich szkół

Msza święta sprawowana przez ks. Andrzeja Filę – proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu

Wręczenie podziękowania i medalu pamiątkowego Romualdowi Karczewskiemu, prezesowi Zarządu Koła Związku Sybiraków w Lubaniu przez Irenę Pop, członka Głównego Sądu Koleżeńskiego i wiceprezes Zarządu Oddziału w Jeleniej Górze

Warta honorowa przy Wotum Dziękczynnym

Kwiaty pod Wotum Dziękczynnym składają (od lewej): kpt. mgr Daniel Workun – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie, insp. mgr Norbert Kurenda – komendant powiatowy Policji w Lubaniu, płk Jacek Wysokiński – p.o. komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło – komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu

Kwiaty pod Wotum Dziękczynnym składa delegacja ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej – od lewej: Monika Mela, Małgorzata Gut-Twardowska, Eliza Słowińska

Kwiaty pod Wotum Dziękczynnym składają Sybiracy i ich rodziny (od lewej:) Zofia Bętlewska, Kazimierz Bętlewski, Teresa Dłubała

Cześć artystyczna z wykonaniu uczniów ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej pod przewodnictwem nauczycieli: Agnieszki Węgłowskiej i Aleksandry Grochala-Hawrylewicz

Autor: Regina Karczewska, zdjęcia Łużyckie Centrum Rozwoju, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Click to listen highlighted text!