W dniach 27–28 czerwca 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie-Rembertowie odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków, na który przybyło 127 delegatów (na 135 uprawnionych) oraz zaproszeni goście. W kościele garnizonowym parafii wojskowej pw. o. Rafała Kalinowskiego odprawiona została msza święta w intencji wszystkich, którzy przeszli gehennę Syberii.

W uroczystym rozpoczęciu 27 czerwca wzięli udział szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS Ewa Nurzyńska, Artur Błoński z Biura Wojewody Mazowieckiego oraz rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.

Po uroczystym wprowadzeniu pocztów sztandarowych Zarządu Głównego i Oddziałów Związku Sybiraków zebrani wysłuchali Hymnu Sybiraków. Minutą ciszy uczczono członków stowarzyszenia zmarłych od poprzedniego Krajowego Zjazdu Delegatów ZS. Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko powitał przybyłych gości.

Ceremonię wręczenia odznaczeń rozpoczęło odznaczenie Marii Stankiewicz z Oddziału Warszawskiego ZS Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę za wkład w działalność społeczną i charytatywną oraz w edukację patriotyczną młodzieży. Odznaczenie w imieniu prezydenta RP wręczył szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Następnie Jan Józef Kasprzyk uhonorował w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny medalem Pro Patria Halinę Bieniakońską-Żak (Oddział Warszawski ZS), Aleksandra Hreczechę i Romualda Karczewskiego (Oddział ZS w Jeleniej Górze) oraz Henryka Skirgajłę (Oddział ZS w Puławach).

W swoim przemówieniu szef UdsKiOR, nawiązując do Hymnu Sybiraków, podkreślił wkład zesłańców Sybiru w działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, ich trud i poświęcenie aż do najwyższej ofiary, jaką było życie oddane na Syberii w imię ojczyzny. Przypadające w tym roku rocznice stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 90-lecia powstania Związku Sybiraków wiążą się więc ściśle ze sobą. Jan Józef Kasprzyk przypomniał ważną dla obu tych wydarzeń postać marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, u którego pobyt na zesłaniu ukształtował nieugiętą postawę i wolę walki. To właśnie na Syberii stał się orędownikiem idei, że „być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”. Nie trzeba przypominać roli marszałka w odzyskaniu przez państwo polskie wolności i suwerenności. Józef Piłsudski przyczynił się także do powołania w 1928 r. Związku Sybiraków, w którym otrzymał legitymację członkowską z numerem 1. Szef Urzędu wyraził nadzieję, że państwo polskie choć w symboliczny sposób, bo nie można wycenić i zrekompensować poniesionych krzywd, utraty najbliższych i zdrowia, zadośćuczyni poniesionym przez zesłanych na Syberię i do Kazachstanu cierpieniom.

W imieniu prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego Ewa Nurzyńska odczytała list skierowany do uczestników Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Sybiraków, w którym prezes ZUS zapewniła o rzetelnym podejściu pracowników zakładu do rozpatrywania wniosków Sybiraków o przyznanie uprawnień osoby represjonowanej i traktowaniu każdej sprawy indywidualnie.

Słowo do zebranych skierował również w imieniu wojewody mazowieckiego Artur Błoński.

Na zakończenie części oficjalnej prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko odznaczył Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków dwoje członków założycieli stowarzyszenia: Zofię Koreywo-Prusakowską i Grzegorza Nawarycza oraz zasłużoną, wspierającą działalność Komisji Socjalnej Sybiraczkę zamieszkałą obecnie w Stanach Zjednoczonych Ewę Wysocką.

Następnie w tym dniu i kolejnym delegaci Oddziałów Związku z całej Polski obradowali nad kierunkami działań stowarzyszenia w następnej kadencji, zgłoszonymi wnioskami i uchwałami. Ustępujący prezes Kordian Borejko i skarbnik Henryk Olejnik przedstawili sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego, a przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Roman Janik i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Tadeusz Rymaszewski zaprezentowali działania podejmowane w VII kadencji przez kierowane przez nich organy Związku. Delegaci VIII Krajowego Zjazdu udzielili Zarządowi Głównemu absolutorium.

W dniu 28 czerwca przeprowadzone zostały wybory do władz Związku. Wybrano 21-osobowy Zarząd Główny, na którego czele ponownie stanął Kordian Borejko (Oddział ZS w Gdańsku), 5-osobową Główną Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Ryszardem Greszczykiem (Oddział ZS w Zielonej Górze) oraz 7-osobowy Główny Sąd Koleżeński z przewodniczącym Tadeuszem Rymaszewskim (Oddział ZS w Białymstoku).

Autor: Beata Żyłkowska

Click to listen highlighted text!