W dniu 9 września 2011 r. odbył się XI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w mieście Białystok, organizowany przez Związek Sybiraków i Prezydenta Białegostoku.

Zaproszenie do udziału otrzymali:

Prezydent Rzeczypospolitej pan Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej pan Grzegorz Schetyna

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej pan Bogdan Borusewicz

– Prezes Instytutu Pamięci Narodowej pan Łukasz Kamiński

Ministrowie, Kierownicy Urzędów Centralnych, Prezesi Instytutów.

List specjalny Prezydenta Rzeczypospolitej przedstawił Poseł na Sejm pan Robert Tyszkiewicz.

Marszałek Sejmu osobiście wystąpił do licznie zgromadzonych Sybiraków, młodzieży, delegacji władz administracyjnych z całego kraju, mieszkańców miasta Białegostoku, a także delegacji z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Występując, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pani Barbara Kudrycka wzruszyła zebranych, wspominając swoją Mamę – Sybiraczkę.

Godnie witał zebranych Prezydent Miasta Białegostoku pan Tadeusz Truskolaski.

Na podkreślenie zasługuje udział w uroczystości JE biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka i JE arcybiskupa ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej Jakuba, którzy skierowali do zebranych Słowa Boże z błogosławieństwem.

Przy Pomniku – Grobie Nieznanego Sybiraka:

hymn Związku Sybiraków

modlitwa za zmarłych Sybiraków w obrzędzie katolickim i prawosławnym

wystąpienia jw.

apel poległych zakończony salwą honorową

złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Szacowana liczba zgromadzonych to ponad 13 tys. osób. Na szczególne podkreślenie zasługuje liczny udział młodzieży z całego kraju wraz ze sztandarami.

Zarząd Główny Zwązku Sybiraków składa wszystkim serdeczne podziękowanie i zaprasza gorąco na XII Marsz w 2012 r.

Oprac.: ZG ZS

Click to listen highlighted text!