W dniu 18 czerwca 2011 r. Szkoła nosząca imię Zesłańców Syberyjskich w miejscowości Kalinowo koło Wysokiego Mazowieckiego uroczyście obchodziła 100. rocznicę powstania, tj. w 1911 r., kiedy Ojczyzna była pod zaborami.

Uroczysta msza święta była preludium, ze sztandarami, przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, sąsiednimi szkołami, miejscowym społeczeństwem i przedstawicielami Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie.

Zebrani mogli wysłuchać nie tylko historii szkoły, jej pięknych lat, ale także okresów trudnych. Były liczne wystąpienia z gratulacjami, życzeniami i podarunkami.

Związek Sybiraków nie tylko zademonstrował swoją obecność, ale i szczególne zadowolenie, patronując Szkole o tak długiej tradycji. Sztandar Szkoły został uhonorowany Odznaką Honorową Sybiraka.

Na zdjęciu moment dekoracji Sztandaru Szkoły Honorową Odznaką Sybiraka. Na pierwszym planie przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie pani Maria Stankiewicz, w głębi Dyrektor Szkoły pan Adam Jabłonka.

Zdjęcie poniżej od lewej: Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie pan Henryk Majewski, Dyrektor Szkoły Pan Adam Jabłonka, członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie pani Maria Stankiewicz.

Osoby wyróżnione za działalność dla dobra Szkoły w Kalinowie i propagujące wiedzę historyczną o Patronie Szkoły – Sybirakach od lewej: pani Stanisława Ziemak – nauczycielka, pan Marian Kasprzak – radny, Pan Paweł Rybiński – przyjaciel Sybiraków i młodzieży szkolnej.

Oprac.: ZG ZS

Click to listen highlighted text!