W dniu 15 grudnia 2015 r. w Oddziale Warszawskim odbyło się spotkanie opłatkowe. Udział w tej uroczystości wzięło około 80 osób, w tym prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, przedstawicielka Urzędu m.st. Warszawy główny specjalista Marta Parzych, dyrektor Anna Szymczyk z młodzieżą z LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. gen. broni W. Andersa, Zarząd Oddziału, prezesi i członkowie Kół sybirackich z Warszawy i okolic.

Po odśpiewaniu Hymnu Sybiraków ks. infułat Jan Sikorski odmówił modlitwę za Sybiraków – tych, którzy już odeszli od nas, i żyjących. Życzył wszystkim dobrych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności w nowym 2016 roku.

Następnie prezes Kordian Borejko, w towarzystwie wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Marii Stankiewicz, odznaczył 12 osób Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Związku Sybiraków. Wśród odznaczonych byli m.in.: ks. infułat Jan Sikorski, Marta Parzych z Urzędu m.st. Warszawy, cztery panie z pocztu sztandarowego Zarządu Głównego oraz zasłużeni Sybiracy z warszawskich Kół.

Młodzież z LO im. gen. broni Andersa, pod opieką dyrektor Anny Szymczyk oraz nauczycieli, wystąpiła z bardzo ciekawym i wzruszającym programem artystycznym. Śpiewała pięknie kolędy i pastorałki polskie, recytowała patriotyczne, nawiązujące do tragicznych losów Sybiraków wiersze i fragmenty ich wspomnień z pobytu na „nieludzkiej ziemi” – Syberii.

Potem jeszcze długo, przy suto zastawionych stołach, wspominaliśmy jakże smutne, potajemne wigilie z tamtych czasów, gdy za opłatek służył nam kawalątek tak ciężko wypracowanego chleba.

Na twarzach Sybiraków widoczne były łzy smutku wynikające ze wspomnień dawnych, okrutnych czasów zesłańczych. Ale za chwilę na tych samych twarzach gościła radość i nadzieja, że te obecne, piękne wigilie może będzie dane nam przeżywać jeszcze niejeden raz.

Wigilia Sybiraków Oddziału Warszawskiego

Pośrodku stoją (od lewej): ks. infułat Jan Sikorski, wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Maria Stankiewicz, prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko, prezes Zarządu Koła Wola-Bemowo Mieczysław Koralewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie Adam Jabłonka, Marta Parzych z Urzędu m.st. Warszawy

Odznaczenie ks. infułata Jana Sikorskiego

Odznaczenie ks. infułata Jana Sikorskiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, dokonał go prezes Kordian Borejko

Występ uczniów LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. broni W. Andersa

Występ uczniów LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. gen. broni W. Andersa

Oprac.: Halina Bieniakońska-Żak, sekretarz Zarządu Oddziału Warszawskiego

Click to listen highlighted text!