19 listopada 2015 r. w Sali Malinowej hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się gala wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii”, nadawanej przez Instytut Pamięci Narodowej osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierającym działania pionu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Była to I edycja w województwie kujawsko-pomorskim.

Laureatami I edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” zostali: Bolesław Karandyszowski – prezes Okręgowego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w Bydgoszczy, Roman Kotzbach – lekarz ginekolog, położnik, działacz opozycji w okresie PRL, Mirosław Myśliński – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy, Czesław Rzadkosz – członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego (Oddział w Bydgoszczy), Eugeniusz Siemaszko – harcerz Szarych Szeregów, były prezes Środowiska Wileńsko-Nowogródzkiego Światowego Związku Żołnierzy AK, Józef Żernicki – przewodniczący Społecznego Komitetu Uczczenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystości nadano szczególnie uroczysty charakter. Wśród zaproszonych gości byli JE ks. bp Jan Tyrawa, ordynariusz bydgoski, poseł na Sejm RP Zbigniew Pawłowicz, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Anna Mackiewicz, sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mieszko Klawikowski, sekretarz Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wojciech Sobolewski, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych szef Sztabu gen. bryg. Ryszard Szczepiński, przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego Związku Zawodowego „Solidarność” Leszek Walczak, radni miasta Bydgoszczy Grażyna Szabelska i Marek Gralik, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk Zenon Surma, kapelan Rodziny Katyńskiej ks. płk Józef Kubalewski, przedstawiciele organizacji kombatanckich i delegacje szkół.

Słowo wstępne wygłosili prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński i dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon.

Przed dekoracją wyświetlono medialną prezentację kandydatów do odznaczenia. Aktu dekoracji dokonali prezes IPN dr Łukasz Kamiński i dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon. Wszystkich wyróżnionych obdarzono wydawnictwami IPN i symboliczną różą.

W imieniu laureatów podziękowanie złożył prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy Mirosław Myśliński. Podziękował za przedstawienie Związku Sybiraków jako organizacji bardzo prężnej. Jednocześnie powiedział, że nie byłoby dobrej oceny Związku i przyznania nagród bez pomocy instytucji i osób, które wymienił i im podziękował. Szczególne podziękowanie złożył organizatorom uroczystości: prezesowi IPN, dyrektorowi Oddziału IPN w Gdańsku oraz naczelnik Delegatury w Bydgoszczy Edycie Cisewskiej.

Uroczystość zakończono recitalem fortepianowym Mariusza Klimsiaka, absolwenta Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Uroczystość wręczenia nagrody

Uroczystość wręczenia nagrody „Świadek Historii”. Przemawia dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon

Wręczenie nagrody prezesowi Mirosławowi Myślińskiemu

Wręczenie nagrody prezesowi Zarządu Oddziału ZS w Bydgoszczy Mirosławowi Myślińskiemu. Nagrodę wręczają prof. dr hab. Mirosław Golon (z prawej) i prezes IPN dr Łukasz Kamiński

Laureaci I edycji nagrody „Świadek Historii”

Nagrodzeni (od lewej): Józef Żernicki, Czesław Rzadkosz, Mirosław Myśliński, Roman Kotzbach, Bolesław Karandyszowski, Eugeniusz Siemaszko

Nagroda Świadek Historii

Nagroda Honorowa „Świadek Historii”

Recital Mariusza Klimsiaka

Recital fortepianowy Mariusza Klimsiaka

Oprac.: Mirosław Myśliński, zdjęcia m.in. Piotr Wiejak (IPN)

Click to listen highlighted text!