Konferencja „Pamięć Pokoleń 2015. 75. rocznica losów rodzin: Katyń, Kresy, Kazachstan” odbyła się w dniach 17–19 września 2015 r. w Muzeum Niepodległości oraz w Muzeum Katyńskim w Warszawie. Poświęcona była upamiętnieniu losów obywateli polskich, walczących o życie i wolność na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej i na uchodźstwie w czasie II wojny światowej. Konferencję zorganizowały wspólnie Fundacja Kresy-Syberia, Związek Sybiraków, Muzeum Niepodległości, Dom Spotkań z Historią oraz Muzeum Katyńskie.

Dnia 17 września, w Dniu Sybiraka uczestnicy konferencji, wśród których byli oprócz Sybiraków z Warszawy, goście z Białorusi, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Republiki Południowej Afryki, Australii i Nowej Zelandii, spotkali się pod pomnikiem Bitwy o Monte Cassino (skwer Żołnierzy Tułaczy), skąd w Marszu Pamięci Pokoleń przemaszerowali wzdłuż ul. gen. Andersa pod pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Tam wzięli udział w uroczystości poświęconej obchodom 76. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę i Dnia Sybiraka.

Wieczorem uczestniczyli w koncercie na terenie nowej siedziby Muzeum Katyńskiego w Cytadeli Warszawskiej zorganizowanym z okazji otwarcia muzeum.

W piątek 18 września uczestnicy konferencji wzięli udział w sesji w gmachu Muzeum Niepodległości. Po wprowadzeniu, którego dokonał prezes Fundacji Kresy-Syberia Stefan Wiśniowski, głos zabrali prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński oraz zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości Jolanta Dąbek. W części merytorycznej Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią (Polska) przedstawił wykład „Przedwojenne Kresy tyglem narodów”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Następnie białoruski historyk Ihar Melnikau wygłosił referat na temat białoruskiej listy katyńskiej. Jako kolejny mówca głos zabrał kanadyjski geograf Colin Forsyth, który przedstawił zarys i dodatkowe efekty swojego projektu interaktywnej strony o wymarłych wsiach dawnych Kresów.

Była również możliwość zapoznania się z multimedialną wystawą przedstawiającą malarstwo Sybiraczki Alicji Moskalukowej-Edwards z Ameryki. Ona sama ze względu na stan zdrowia nie mogła przybyć.

Cobus Rademeyer i Stefan Szewczuk z Republiki Południowej Afryki przedstawili drogi i warunki życia dzieci polskich, które wyszły z armią gen. Andersa i trafiły do Rodezji, oraz ich późniejsze przejścia.

W dalszej części uczestnicy zapoznali się z projektem filmu animowanego „Ludobójstwo” przedstawionym przez polskiego reżysera Arkadiusza Olszewskiego.

Na zakończenie pod przewodnictwem prezesa Stefana Wiśniowskiego dyskutowano nad osiągnięciami i priorytetami rozwoju Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia. Rozważano również plany przyszłorocznej konferencji, która ma być poświęcona losom nieletnich jeńców obozów NKWD w czasie II wojny światowej.

W sobotę 19 września uczestnicy konferencji spotkali się w nowo otwartym Muzeum Katyńskim na zaproszenie dyrektora Sławomira Frątczaka, który był też przewodnikiem podczas zwiedzania muzeum. Przed zwiedzaniem została podpisana umowa między Muzeum Wojska Polskiego a Fundacją Kresy-Syberia o dalszej współpracy. Zastępca dyrektora Ewa Kowalska przedstawiła plany wspólnej konferencji w przyszłym roku. Wszyscy byli zafascynowani samym muzeum, jak i olbrzymim zaangażowaniem dyrektora Sławomira Frątczaka w oprowadzaniu po kolejnych jego obiektach. Muzeum Katyńskie to oddział Muzeum Wojska Polskiego, placówka historyczno-martyrologiczna. Jej zadaniem jest przedstawienie zbrodni katyńskiej za pomocą „specyficznych” zabytków rzeczowych, m.in. relikwii wydobytych z dołów śmierci – w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz licznych dokumentów.

Marsz Pamięci Pokoleń

Marsz Pamięci Pokoleń

Prezes Fundacji Kresy-Syberia Stefan Wiśniowski

Uczestników konferencji przywitał prezes Fundacji Kresy-Syberia Stefan Wiśniowski

Jolanta Dąbek z Muzeum Niepodległości

Współorganizatorem konferencji „Pamięć Pokoleń 2015” było Muzeum Niepodległości – na zdjęciu zastępca dyrektora Jolanta Dąbek

Prezentacje

W programie konferencji znalazły się wykłady i prezentacje

Zwiedzanie Muzeum Katyńskiego

Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić Muzeum Katyńskim, po którym oprowadził ich sam dyrektor Sławomir Frątczak

Podpisanie umowy o współpracy

Muzeum Wojska Polskiego i Fundacja Kresy-Syberia podpisały umowę o współpracy. Na zdjęciu (od prawej) dyrektor Muzeum Katyńskiego Sławomir Frątczak, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego Zbigniew Wawer i prezes Fundacji Kresy-Syberia Stefan Wiśniowski

 Wystawa w Muzeum Katyńskim

Muzeum Katyńskie

Wystawa Muzeum Katyńskiego

Oprac.: Leon Zujko

Click to listen highlighted text!