W dniu 15 września 2015 r. dla uczczenia 75. rocznicy pierwszych masowych wywózek Polaków na Sybir i do Kazachstanu odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci Zesłańców Sybiru w Alei Drzew Pamiątkowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, zorganizowana przez prezydenta m.st. Warszawy i Oddział Warszawski Związku Sybiraków. Udział wzięli przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych i harcerstwa, organizacji kombatanckich – m.in. Związku Sybiraków, Rodziny Katyńskiej, Stowarzyszenia Pamięci Generała Zygmunta Berlinga i Jego Żołnierzy, Fundacji Kresy-Syberia, Fundacji Kresy Historii oraz warszawiacy.

W krótkim przemówieniu prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła szczególne miejsce posadzenia dębu – w alei drzew upamiętniających ważne wydarzenia i osoby – oraz jego znaczenie. Dąb ten będzie utrwalać pamięć o wszystkich zesłańcach, także tych pochowanych w bezimiennych grobach, zmarłych nie tylko w walce, ale i w skutek chorób i trudnych warunków życia codziennego. Przypomni przyszłym pokoleniom o tragedii Polaków zamieszkałych w okresie II Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich.

Po odczytaniu aktu, który umieszczony został następnie w korzeniach drzewa, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński dokonali uroczystego posadzenia dębu. Niezwykle wzruszającym momentem było podlanie drzewa wspólnie przez Sybiraczkę i jej prawnuki, a następnie przez wnuczki z Klubu Wnuków Sybiraków działającego przy Kole ZS Warszawa-Ochota.

Prezes Mieczysław Pogodziński podziękował prezydent m.st. Warszawy za podjęcie inicjatywy uhonorowania zesłańców, przypomniał pozostałe sybirackie znaki pamięci znajdujące się w Warszawie, podziękował także wszystkim przybyłym. Następnie odegrany został Hymn Sybiraków.

Na zakończenie zgromadzeni udali się przed Grób Nieznanego Żołnierza, aby złożyć wspólny wieniec od prezydent m.st. Warszawy i środowisk kombatanckich, oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Przemawia prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

Posadzenie dębu

Posadzenia dębu dokonali prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński

Sybiraczka z prawnukami

Jako pierwsza dąb podlała Sybiraczka z prawnukami

Reprezentantki Klubu Wnuków Sybiraków

Reprezentantki Klubu Wnuków Sybiraków

Hanna Gronkiewicz-Waltz i Mieczysław Pogodziński

O symboliczne podlanie dębu poproszeni zostali także prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i prezes Mieczysław Pogodziński

Uczestnicy uroczystości

Na uroczystość przybyli przedstawiciele środowisk kombatanckich, służb mundurowych i mieszkańcy

Złożenie kwiatów

Złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Poczty sztandarowe

Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandaru Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków i proporców Koła Warszawa-Ochota

Dąb Pamięci Zesłańców Sybiru

Oprac.: Beata Żyłkowska, zdjęcia Leon Zujko

Click to listen highlighted text!