W dniu 12 sierpnia 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie z okazji wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sybiraków. Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Spotkanie zaszczycił obecnością wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Grzegorz Lipowski, który wręczył odznaki pięciu osobom.

Srebrne Odznaki otrzymali przedstawiciele jednostki budżetowej podległej prezydentowi miasta Rzeszowa, która realizowała kompleksowo zadanie budowy pomnika Sybiraków w Rzeszowie: kierownik jednostki Jacek Jurkowski i architekt Stanisław Jaworek. Był to wyraz uznania i wdzięczności za nadzwyczaj sprawne i terminowe wykonanie inwestycji. Złotą Odznakę otrzymała Maria Linek, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Stalowej Woli za długoletnią, ścisłą współpracę z Kołem Związku Sybiraków oraz wspólne przekazywanie treści patriotycznych z historii naszego narodu. Pozostałe dwie Złote Odznaki przyznano członkiniom Oddziału ZS w Rzeszowie, zaangażowanym od lat w działalność Związku – Marii Żebrowskiej z Koła w Stalowej Woli i Annie Rak.

Spotkanie prowadziła sekretarz Zarządu Oddziału w Rzeszowie Stanisława Nykiel.

Uczestnicy uroczystości

Od prawej: Stanisław Jaworek, Jacek Jurkowski, Anna Rak, Grzegorz Lipowski, Maria Żebrowska, syn Marii Linek oraz prezes Zarządu Koła w Stalowej Woli Zbigniew Paszkiewicz

Oprac.: Danuta Zbyszyńska, prezes Zarządu Oddziału ZS w Rzeszowie

Click to listen highlighted text!