W dniu 10 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 odbyło się w sali widowiskowej Domu Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8 w Warszawie spotkanie integracyjne, świąteczno-noworoczne Koła Związku Sybiraków Warszawa-Ochota. Tegoroczne spotkanie miało uroczysty charakter, bowiem w 2014 r. Koło świętowało jubileusz 25-lecia powołania do życia i działalności. Z tej okazji został przygotowany materiał informacyjny „Koło Warszawa-Ochota, 25 lat działalności” i rozprowadzony wśród osób obecnych na spotkaniu. Spotkanie prowadził Ireneusz Piotrowski, sekretarz Zarządu Koła, w zastępstwie nieobecnej z powodu choroby prezes Marii Markiewicz.

Spotkanie rozpoczęto odegraniem Hymnu Sybiraków, po czym minutą ciszy uczczono pamięć Sybiraków, którzy zmarli na wygnaniu, oraz tych, którzy odeszli już po powrocie do ojczyzny. Następnie prowadzący powitał przybyłych na spotkanie. Spośród zaproszonych gości na spotkanie przybyli: kapelan Koła, ks. kanonik Tadeusz Aleksandrowicz – proboszcz parafii Opatrzności Bożej, Piotr Żbikowski – wiceburmistrz dzielnicy Warszawa-Ochota, Maciej Sotomski – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota, Henryk Linowski – przewodniczący Rady Dzielnicy Warszawa-Ursus, Wiesław Krzemień – burmistrz dzielnicy Warszawa-Ursus, Mieczysław Pogodziński – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Sybiraków i prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS oraz przez kilka kadencji członek Zarządu Koła Ochota, Maria Stankiewicz i Czesław Czarkowski – wiceprezesi Zarządu Oddziału Warszawskiego, przedstawiciele WSM „Rakowiec” – przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Elżbieta Cichawa, prezes Zarządu Spółdzielni Henryka Chmielewska-Pleczeluk i dyrektor Domu Kultury „Rakowiec” Agnieszka Szołucha, Adam Stanisławski – nauczyciel Gimnazjum nr 131 im. K.K. Baczyńskiego wraz z grupą młodzieży. Klub Wnuków Sybiraków przy Kole Ochota reprezentowali: Natalia Pogodzińska, Jakub Żuk oraz Aleksander Stępień.

Decyzją Prezesa Zarządu Głównego ZS Koło Warszawa-Ochota zostało wyróżnione za działalność w okresie 25 lat Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaką udekorowany został proporzec Koła. Chorążym pocztu był Edward Zaręba, wiceprezes Koła, a towarzyszyli mu członkowie Klubu Wnuków Sybiraków – Natalia Pogodzińska i Aleksander Stępień.

Ponadto siedmioro członków Koła wyróżniono Złotymi Odznakami za Zasługi dla Związku Sybiraków: ks. kapelana Tadeusza Aleksandrowicza, Lesława Chmiela, Alinę Flisak-Peresadę, Lucynę Kalinowską, Ireneusza Piotrowskiego, Marię Pownuk i Nicole Radziwiłł. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego ZS odznaki wręczył wyróżnionym członek Prezydium ZG Mieczysław Pogodziński. Każdej z uhonorowanych osób wręczono różę. Następnie Mieczysław Pogodziński odczytał treść dwóch dyplomów gratulacyjnych dla prezes Marii Markiewicz – od Zarządu Głównego ZS i Zarządu Oddziału Warszawskiego oraz przekazał życzenia dla Marii Markiewicz od prezesa Zarządu Głównego Tadeusza Chwiedzia i sekretarza generalnego Kordiana Borejki. Z kolei wiceprezes Zarządu Koła Warszawa-Ochota Zofia Pogodzińska odczytała życzenia dla prezes Marii Markiewicz podpisane przez członków Zarządu Koła i inne osoby obecne na spotkaniu.

W imieniu nagrodzonych podziękowanie złożył ks. kapelan Tadeusz Aleksandrowicz, a następnie wraz ze wszystkimi odmówił modlitwę, pobłogosławił obecnych i życzył wszystkim spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Po błogosławieństwie obecni na spotkaniu, dzieląc się opłatkiem, składali sobie życzenia, po czym uczestniczyli w poczęstunku.

Sekretarz Zarządu Koła Ireneusz Piotrowski w swym wystąpieniu przypomniał historię powstania Koła, przytoczył ważniejsze dane liczbowe o jego stanie osobowym. Podkreślił rolę prezes Marii Markiewicz, która funkcję tę sprawowała przez 25 lat i była inicjatorką powołania Koła. Nawiązując do działalności Klubu Wnuków Sybiraków, zaapelował do wnuków o dalszą aktywną działalność. Głos zabrali zaproszeni goście, życząc Sybirakom spokojnych świąt, zdrowia i wielu lat życia. Uczennice Gimnazjum nr 131 recytowały wiersze o tematyce sybirackiej. By umilić atmosferę spotkania, Zofia Górska przy udziale księdza kapelana i osób zgromadzonych na spotkaniu oraz solo odśpiewała kilka kolęd.

Spotkanie dofinansowane zostało przez Urząd m.st. Warszawy.

Dekoracja proporca Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków przyznaną Kołu Ochota, dokonana przez Mieczysława Pogodzińskiego

Złotą Odznakę za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymała m.in. Nicole Radziwiłł

Odznaczony został kapelan Koła ks. Tadeusz Aleksandrowicz

Przy stole prezydialnym zaproszeni goście

Oprac.: Ireneusz Piotrowski, sekretarz Zarządu Koła Warszawa-Ochota

Click to listen highlighted text!