W związku z 73. rocznicą pierwszej wywózki obywateli polskich z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej do Związku Radzieckiego, w dniu 10 lutego 2013 r. o godz. 10.30 w kościele parafii Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5 odbyła się tradycyjna msza święta w intencji Sybiraków, zorganizowana przez Zarząd Koła. Mszę celebrował i homilię wygłosił ks. kanonik Tadeusz Aleksandrowicz, proboszcz parafii, po raz pierwszy jako kapelan Koła. Przed rozpoczęciem mszy prezes Koła Maria Markiewicz powitała zebranych, wygłosiła słowo wstępne i odczytała dekret arcybiskupa metropolity warszawskiego ks. kardynała Kazimierza Nycza o mianowaniu ks. Tadeusza Aleksandrowicza kapelanem Koła Warszawa-Ochota. Po odegraniu Hymnu Sybiraków nastąpiło procesyjne wejście służby liturgicznej ołtarza, pocztów sztandarowych i księdza celebransa. W mszy uczestniczyły następujące poczty sztandarowe: 5-osobowy poczet Koła Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Dachau-Natzweiler, w skład którego wchodziła p.o. prezesa Anna Szeliga, poczet Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków w składzie Czesław Czarkowski i Zygmunt Boczkowski, poczet Koła ZS Warszawa-Ochota z 2 proporcami, w składzie Edward Zaręba, jego żona Krystyna Zaręba, brat Tadeusz Zaręba, Danuta Migut i Wiktor Olak.

Po błogosławieństwie celebrans, poczty sztandarowe i uczestnicy mszy w procesji udali się do dolnego kościoła, gdzie przed tablicami epitafijnymi Sybiraków i Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Dachau-Natzweiler modlitwą uczcili pamięć tych, którzy zginęli w obozach i na zesłaniu. Przy tablicach zapalono znicze.

Uroczystość zakończyło spotkanie przy kawie członków pocztów sztandarowych i członków Zarządu Koła w sali Klubu Seniora w Domu Kultury „Rakowiec”. Spotkanie przygotowały panie Zofia Pogodzińska i Danuta Migut, członkinie Zarządu Koła.

Oprac.: Ireneusz Piotrowski

Click to listen highlighted text!