Jak co roku, 10 lutego br. odbyły się w ramach pielęgnowania tradycji narodowych uroczystości związane z 73. rocznicą wywózki mieszkańców Przemyśla i okolic na Sybir. Gehenna, jaką przeszli nasi deportowani rodacy, wymaga od nas, byśmy wiedzę o niej zachowali w pamięci i przekazywali kolejnym pokoleniom.

Organizatorami uroczystości były: Związek Sybiraków, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” oraz Urząd Miejski w Przemyślu i Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”.

Program obejmował m.in. mszę świętą w kościele pw. Świętej Trójcy. Po mszy i modlitwie przy tablicy Sybiraków, gdzie złożono kwiaty, odbyło się wręczenie medali i odznaczeń osobom zasłużonym. Odznaczenia otrzymali: Krzyż Zesłańców Sybiru przyznany przez Prezydenta RP – Stanisława Sapa; Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy ks. Jan Mazurek; Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków przyznane przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków – Stanisław Cichocki, Bronisław Klepacki, Joanna Preiss, Jerzy Rożko, Mieczysław Tłuczek, Ludwika Turowska, Stanisława Żak; Odznakę Honorową Sybiraka postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków – Tadeusz Szczerbaty.

Następnie zapalono znicze na rampie kolejowej w Bakończycach, skąd wyjeżdżały transporty na Sybir. „Sybiracy są tutaj, aby podtrzymać pamięć o losach ludzi, których dosięgła tragedia wywózki. Ta nieczynna rampa kolejowa staje się symbolicznym miejscem modlitwy za zmarłych i żyjących” – powiedział Jerzy Rożko, prezes Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.

Uroczystości zakończył Wieczór Wspomnień zorganizowany w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

Tablica Sybiraków na terenie kościoła pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

Odznaczenie Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy ks. Jana Mazurka

Organizatorzy Wieczoru Wspomnień (od lewej): Janusz Łukasiewicz, Lidia Kiełczyńska, Stanisława Żak, Joanna Preiss, Tadeusz Szczerbaty, Jerzy Rożko, Mirosław Majkowski

Wieczór Wspomnień prowadziła sekretarz Zarządu Oddziału Stanisława Żak

Oprac.: Jerzy Rożko

Click to listen highlighted text!