To motto przyświecało organizatorom 69. rocznicy „Krwawej Niedzieli na Wołyniu”, którymi były: Przemyskie Rodziny Kresowe, Klub Inteligencji Katolickiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Nasz Oddział Związku Sybiraków uczestniczył w uroczystości tej tragicznej rocznicy wraz ze sztandarem Oddziału. Obchody trwały 2 dni:

– 10 lipca 2012 r. odbył się Wieczór Kresowy, podczas którego wyświetlono film „Było sobie miasteczko”. Na projekcji był obecny reżyser filmu Maciej Wojciechowski,

– 11 lipca 2012 r. po mszy świętej w kościele Księży Salezjanów, odprawionej w intencji ofiar ludobójstwa, dalsza część odbyła się na Cmentarzu Wojskowym przy pomniku Martyrologii Polaków na Kresach, gdzie zapalono znicze i złożono kwiaty.

„Zapalmy Światełko Pamięci w oknach naszych domów – poprosili organizatorzy w zaproszeniach na obchody rocznicy. – Zapalone świece niech będą wyrazem pamięci o ponad 150 tys. rodaków i obywateli polskich oraz innych narodowości zamordowanych przez OUN-UPA na Kresach II Rzeczypospolitej”.

Przybyli na uroczystość Sybiracy wspominali „Krwawą Niedzielę na Wołyniu”, bo wielu z nich znało to wydarzenie z autopsji. Na Kresach (dawnych i obecnych) ten temat jest wciąż żywy, a pamięć o nim wyraża się w duchu motta tegorocznych obchodów.

Poczet Sztandarowy oraz przedstawiciele Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

Oprac.: Stanisława Żak, Sekretarz Oddziału ZS w Przemyśl

 

Click to listen highlighted text!