Dzień 10.09.2023 r. w Polsce, a tym samym w życiu Sybiraka dał dużo do przeżycia, zarówno z usłyszanych faktów historycznych, jak i własnych przeżyć, w czasie pobytu na Syberii, jak i podczas wojny … będąc w wieku dziecka – mieszkając w różnych stronach swego kraju!

Są to następujące wydarzenia, poświęcone:

– Spotkaniu we Wrocławiu poświęcone II wojnie św. i zesłaniu Sybiraków;

– Dniu Pamięci Dzieci II wojny św.

10.09.2023 – uroczystość religijno-patriotyczną /poświęconą pamięci ofiar zbrodni bolszewickich w latach 1939-1945/ w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia na ul. Wittiga 10.

Msza św. została odprawiona w intencji naszej Ojczyzny i ofiar napaści Niemiec i ZSRR na Polskę, od 01.09.1939 r. w części patriotycznej, po przemówieniach osób reprezentujących, m. in.: Wojewodę Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia i Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu oraz wyróżnienia zasłużonych osób medalem 95-lecia powstania Związku Sybiraków – odbył się Apel Pamięci z salwą honorową oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy.

W uroczystości wzięły udział wszystkie organizacje kombatanckie i mieszkańcy Wrocławia, głównie dzieci i młodzież, którym z radością dziękujemy. Obok pocztów sztandarowych ww. organizacji, WP i policji stanęły obok poczty szkół nr: 45, 66, 71, 73, 83, 91, Technikum nr 12, ZHP z Trzebnicy i Wrocław Północ.

Tutaj w Sanktuarium Golgoty Wschodu, uczciliśmy pamięć ofiar reżimów totalitarnych /Niemcy i ZSRR/. Po części religijnej i Apelu Pamięci, delegacje poszczególnych organizacji złożyły przy Panteonie Pamięci kwiaty i zapalone znicze. Wśród składających byli obecni, m. in.: Poseł na Sejm p. Paweł Hreniak, przedstawiciele Oddziału Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Dolnośląska Rodzina Katyńska, Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, Przedstawiciele Policji, WP, WOT i oczywiście szkół wrocławskich.

My, Sybiracy z Koła Fabryczna z dumą patrzyliśmy, jak wielu było Uczestników w Sanktuarium Golgoty Wschodu, oglądali wspaniałą wystawę poświęconą historii oraz gnębieniu Polaków na Syberii.

Muzeum utworzone dzięki Redemptorystom!, jak również dzięki programowi „Wrocław i Falstad nie zapomną” realizowanemu przez pracowników Centrum Historii Zajezdnia. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za pamięć i jedność w podejściu do tematu: faszyzm i bolszewizm; pamięci Tych co zginęli w obronie Polski i dążyli do wyzwolenia Polski do czasów współczesnych. Niech o wspólnym podejściu świadczą wyżej pokazane zdjęcia.

Na zakończenie pamiętajmy o słowach proboszcza o. Witolda Barana /CSsR/, wypowiedziane podczas otwarcia wystawy 17.01.2023 r. : „choć naturalnie zmieniają się konkretne osoby zakonników posługujących w tym miejscu, to nie zmienia się determinacja Zgromadzenia Redemptorystów, by dbać o 'Sanktuarium Golgoty Wschodu’ i ciągle je rozwijać”.

10 wrzesień to także Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny.

Święto zaproponowane przez posłów PiS, zostało ustanowione w postaci ustawy prze Sejm w dn. 11.07.2023 r. – 448 posłów było za, 3 – wstrzymało się. 28.07.2023 r., – Senat bez poprawek przyjął ustawę w sprawie tego święta /89 senatorów było za ustawą, 5 było przeciw i 3 wstrzymało się. Prezydent Andrzej Duda podpisał w dn. 02.08.2023 r. Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny został ustanowiony „w hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, które mimo traumy, jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, potrafiły dźwigać ze zgliszcz naszą wspólną Ojczyznę oraz w dowód respektu i wdzięczności za ich wysiłek”. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowe święto państwowe nie będzie dniem wolnym od pracy.

„Polska poniosła relatywnie największe straty osobowe w II wojnie światowej. Pod okupacją niemiecką śmierć poniosło ok. 6 milionów obywateli Polski, w tym ok. 3 milionów obywateli narodowości żydowskiej i ok. 3 milionów narodowości polskiej. Zginęło wówczas 2,2 miliona dzieci, w tym milion dzieci żydowskich. Kilkaset tysięcy zostało okaleczonych fizycznie i psychicznie przez niemieckich okupantów, a prawie 1,6 miliona dzieci zostało osieroconych”. Około 5mln zostało zamordowanych lub zabitych przez NKWD, wywiezionych na Sybir lub wcielonych do republik sowieckich /USRR, BSRR, LSRR, itp. w czasie wojny i po wojnie, aż do 1956r./. Wg HISTORIA.org.pl było nas, w: 1938 – 34.8 mln, 1946 – 23.9 i 1960 – 29.7!

ŚWIĘTO MA BYĆ OBCHODZONE 10 WRZEŚNIA!

10.09.1943 r. w Mosinie gestapo aresztowało kilkuset mieszkańców, w tym wielu dzieci /głównie członkowie Związku Odwetu Okręgu Poznań ZWZ-AK – zgrupowani przy doktorze Franciszku Witaszku/. W tym dniu „doszło do zatrzymania dzieci kilkudziesięciu osób aresztowanych dzień wcześniej. Co najmniej 43 spośród nich zostało następnie osadzonych jako tak zwane Terroristenkinder w niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci polskich w Łodzi (Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt), stając się współwięźniami dzieci pochodzących także z innych regionów okupowanej Polski, m.in. ze Śląska, Zamojszczyzny, Polski Centralnej (Łodzi, Warszawy) czy Małopolski (Kraków)”.

Pamiętajmy, że ten smutny miesiąc – daje nam siły na PRZYSZŁOŚĆ /obok łez, ze wspomnień z PRZESZŁOŚCI/ i wskazuje na tok postępowania, abyśmy byli zawsze jednością, gdyż mamy takich, a nie innych sąsiadów: NIEMCÓW i ROSJAN … którzy chcą, aby Polski nie było, a Polacy byli ich NIEWOLNIKAMI! Obym się mylił…

JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH, TY, BOŻE NA NIEBIE, ZAPOMNIJ O MNIE

Opracował: Antoni Tunkiewicz Koło Fabryczna Związku Sybiraków

 

Click to listen highlighted text!