15 września br. w Toruniu odbyły się obchody Światowego Dnia Sybiraka. Uroczystość miała miejsce na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru przed pomnikiem upamiętniającym zesłania.

Spotkanie rozpoczął Prezes Oddziału toruńskiego ZS-p. Jan Myrcha i wezwał zebranych do uczczenia minutą ciszy wszystkich Sybiraków, którzy odeszli na wieczną wartę. Następnie powitał przybyłych gości, a na uroczystości pojawili się: Sybiracy z Koła w Toruniu i Golubiu-Dobrzyniu, Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski wraz przewodniczącym Rady Miasta z radnymi, przedstawiciele wojewody i marszałka woj. kujawsko- pomorskiego, przedstawiciele związków kombatanckich wraz z przewodniczącą Rady wojewódzkiej ds. kombatantów- Danutą Jadczak, organizatorzy „IV Biegu Zesłańca’’ dedykowanego młodzieży klas mundurowych z województwa, ks. prałat Józef Nowakowski – opiekun duchowy Sybiraków oraz, oczywiście, dyrektor IV LO im. Zesłańców Sybiru- Zbigniew Matuszewicz  wraz z nauczycielami i uczniami.

W swoim wystąpieniu prezes Myrcha skupił się na miejscach w Polsce, w których w sposób szczególny kultywuje się pamięć o zesłaniach:’’ Każdego roku Sybiracy z całego świata spotykają się najpierw w Gdańsku pod pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, a następnie przemieszczają się do Szymbarku na Kaszubach. W spotkaniach bierze od początku udział każdorazowo ponad 5 tysięcy osób.
Teren, na którym odbywa się Światowy Dzień Sybiraków, należy do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. To miejsce ukazujące w niezwykły sposób historie Sybiraków. Można tam zobaczyć: Dom Sybiraka przywieziony z Syberii (budowany ok. roku 1765), pociąg którym wywożono Polaków na zsyłkę podczas II wojny światowej, repliki łagrów, kościół im. św. Rafała Kalinowskiego w którym znajdują się liczne pamiątki podarowane przez Sybiraków’’ Na zakończenie prezes wygłosił zobowiązanie, skierowane do zgromadzonych, szczególnie do młodego pokolenia obecnego na uroczystości: „I dzisiaj, kiedy wspominamy przeszłość Golgoty Wschodu, kiedy lejemy łzy na groby poległych, rodzi się w Nas odwaga i mądrość, rodzi się nowe zobowiązanie, skierowane w przyszłość. Że pamięć o Zesłańcach będzie żyła wiecznie ku pamięci i przestrodze’’.

Następnie odbył się uroczysty apel poległych. Salwę honorową oddała, uczestnicząca w uroczystości, kompania honorowa CSAiU w Toruniu. Po nim, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem, a asystowali im uczniowie klas mundurowych VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.

Na zakończenie orkiestra wojskowa dała krótki koncert. Ostatnim punktem obchodów było wspólne odśpiewanie Hymnu Sybiraków.

Tekst: Izabela Świtała
Zdjęcia: Marcin Kubisztal

   Uroczystości w Toruniu

Jan Myrcha Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu

Click to listen highlighted text!