,,Życie trzeba przeżyć godnie ,bo jest tylko jedno – sentencja Prymasa  Tysiąclecia .”

28 maja 2023 roku wiceprezes Danuta Komorowska uczestniczyła w XXXIX sesji Rady Powiatu, na której błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłoszono ,,Patronem Powiatu Łomżyńskiego” Prymas tysiąclecia, mąż stanu, patriota ,kapłan, Łomżyniak. Wartości jakie z jego nauk wyniesiono to miłość do Ojczyzny i miłość do drugiego człowieka. Przed sesją Rady w Muzeum Diecezjalnym odbyło się otwarcie wystawy pt.: „Zwycięzca, Prymas dla kościoła i ojczyzny”, a po niej została odprawiona Msza święta w katedrze łomżyńskiej. Urodzony w Zuzelii w diecezji łomżyńskiej błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński został Patronem Powiatu Łomżyńskiego w 42 rocznicę śmierci.

Marek Zając autor książki ,,Kwiatki Stefana Wyszyńskiego, podkreślał że Prymas miał wielki szacunek do kobiet, matek, wykazywał troskę o osoby chore, biedne, zagubione ,,Skromny człowiek a jednocześnie tak wielki w swoich działaniach i czynach. Niezłomny, nieugięty w sprawach wiary i Ojczyzny. W podziękowaniu za udział w tym historycznym wydarzeniu, każdy uczestnik został obdarowany książką ,,Jesteśmy dziećmi wolności” autorstwa Marii Dziekońskiej wicestarosty naszego Powiatu.
Po sesji w Łomżyńskiej Katedrze Pani Danuta Komorowska jako chórzystka piątnickiego chóru, zaśpiewała Hymn dziękczynny ,,Soli Deo Jedynemu Bogu” błogosławionemu Prymasowi Tysiąclecia

3.06.2023 r. delegacja z Oddziału Łomża wraz pocztem sztandarowym  pożegnała 91-letnią Sybiraczkę Panią Teresę Nicewicz, mając 9 lat została wywieziona wraz z rodziną, do Ałtajskiego Kraju.
Dzięki Pani wiceprezes mogliśmy wziąć udział w ceremonii pogrzebowej, zawiozła swoim samochodem społecznie, złożyła wiązankę kwiatów zadbała żeby zagrano Hymn Sybiraków. Jest filarem naszego Oddziału W imieniu Prezes i Sybiraków w wzruszających słowach zmarłą pożegnała Sekretarz Nina Żyłko.

Opracowała: Nina Żyłko

Click to listen highlighted text!