W przeddzień Święta Dnia Matki 25.05.2023r., Muzeum Pamięci Sybiru zaprosiło Sybiraków i ich sympatyków na prelekcję pt.: „Przeżyliśmy dzięki Matkom” i promocję książki o Matkach Sybiraczkach.

Wspaniale wydany album, autorki Katarzyny Śliwowskiej wraz z zespołem Muzeum Pamięci Sybiru, ukazuje zdjęcia rodzinne przedwojenne i w miarę możliwości zdjęcia z zesłania. Do każdego zamieszczonego zdjęcia jest dołączony biogram osoby, która to zdjęcie przekazała. W czasie wywiadu, bardzo dokładnego i szczegółowego, prowadzonego przez  redaktor Olgę Gordiejew były wyświetlane zdjęcia, umieszczone w wydanym albumie. Wyświetlane zdjęcia, zestawione z przedwojennymi i z zesłania porażały swoją wymową. Młode zabiedzone kobiety wyglądały jak staruszki. Przekaz informacji przez panią K. Śliwowską sprawiał, jakbyśmy byli w centrum wydarzeń na tej „ziemi śmierci”.

Zabierająca głos prezes ZS Jolanta Hryniewicka podkreśliła wiarygodność przekazanych informacji i szerokie uzasadnienie przeżytych losów i przywołała wiersz Sybiraka, Mariana Jonkajtysa „Polskie Matki”. Wiersz ten, w poetyckiej formie odmalowuje wszystkie prace, które wykonywały kobiety, a były one męskimi zawodami. Na karty książki przelewa gorącą miłość matek do dzieci i ich poświęcenie w wychowanie mimo rusyfikacji i wszechobecnego głodu. Z perspektywy czasu, jako matki, doceniamy opiekuńczość matek, ich nadludzki wysiłek w ocalenie dzieciom życia. Na zakończenie poprosiła o uczczenie pamięci Matek minutą ciszy.

Sybiraczka, Barbara Sokólska, podziękowała za umieszczenie zdjęcia jej rodziny w albumie, natomiast Janina Rutkowska podziękowała swojej matce za przekazaną naukę, dzięki której mogła uczyć się w szkole średniej. Sybiraczka, Wanda Kościuczuk, poddała myśl, aby spotkać się następnego dnia i złożyć kwiaty przy pomniku Bohaterskiej Matki Sybiraczki. Projekt spotkał się z powszechną akceptacją.

Następnego dnia, 26.05.2023 r. o godz. 10.00 spotkaliśmy się przy pomniku Matki Sybiraczki przy Muzeum Pamięci Sybiru. Dyrektor Wojciech Śleszyński, przywitał wszystkich bardzo serdecznie i zaproponował, aby ten dzień, 26.05 stał się symbolicznym Dniem składania hołdu Matkom. W podobnym duchu mówiła też prezes J. Hryniewicka.
Po ceremoniale składania kwiatom i zapaleniu zniczy  rozeszliśmy się w zadumie do swoich domów.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka

Kwiaty składa W. Śleszyński wraz z Sybirakami
Sybiracy i pracownicy Muzeum Pamięci Sybiru
Pamiętamy i dziękujemy

 

Click to listen highlighted text!