W piątą rocznicę nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym i ufundowania sztandaru odbyła się 27 kwietnia 2023 roku patriotyczna uroczystość poświęcona tym wydarzeniom.

Po Mszy św. w kościele pw. św. Wawrzyńca, wszyscy uczestnicy zebrali się w szkole, w sali gimnastycznej, przystrojonej w narodowe elementy i widniejącym dużym hasłem: „Pamięć o przeszłości jest mądrością narodu”.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęła pani dyrektor Alicja Witkowska dając hasło do wprowadzenia sztandaru szkoły i Szkoły Podstawowej z Goniądza. Hymn narodowy uświetnił ten moment. Dyrektor szkoły przywitała wszystkich obecnych wg rangi i stanowiska. Obecni byli: Wójt Gminy Jaświły pan Jan Joka, Sybiracy – Wanda Kościuczuk, Teresa Borowska,  Barbara Sokólska, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru   Jerzy Bołtuć wraz z członkami Stowarzyszenia Zbigniewem Klimowiczem i Marzeną Citko, pracownicy Działu Projektów Kulturalnych Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Piotr Popławski i Paweł Kalisz, którzy przytoczyli drogę życiową Sybiraczki Haliny Kisło – prezes Koła Sybiraków w Dolistowie. Swoją obecnością zaszczycili również dyrektorzy okolicznych szkół i rodziny Sybiraków, i uczniów.

Wszyscy przedmówcy, wraz z przedstawicielami rodziców, podkreślali wiodącą rolę szkoły w krzewieniu i propagowaniu idei sybirackiej w lokalnym środowisku. Po zakończeniu przemówień został odegrany hymn szkoły, autorstwa Krystyny Gudel.

Po zakończonej części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny, na który złożyły się wiersze,  pieśni oraz układ taneczny w wykonaniu najmłodszych uczniów w biało – czerwonych strojach. Pokaz wywołał najwięcej owacji. Układ wierszy i pieśni nawiązywał do 232. rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Gościem honorowym wydarzenia była pani Krystyna Gudel – poetka, regionalistka. Odczytała wiersz „Bezimiennej Sybiraczce” oraz fragmenty wspomnień z książki „Kobieta Sybiru. Prawo do Pamięci”. Na zakończenie części artystycznej rodzice wraz z uczniami wykonali utwór „Za to Cię kocham Polsko” oraz hymn Sybiraków. Słowa te głęboko wniknęły w serca słuchaczy.

Podczas tej podniosłej uroczystości nie zabrakło ciepłych słów dla organizatorów od wzruszonych gości, które znalazły swój wyraz we wpisach do księgi pamiątkowej szkoły.

Po zakończonej uroczystości w szkole przeszliśmy do tablicy pamiątkowej umieszczonej w kościele, poświęconej poległym i pomordowanym zesłańcom Sybiru w latach stalinowskiego terroru w latach 1940-1946, gdzie zostały złożone kwiaty. Oby takich spotkań, upamiętniających patrona szkoły , a szczególnie Sybiraków bądź Zesłańców Sybiru, było jak najwięcej.

Tekst: Jolanta Hryniewicka
Zdjęcia: Szkoła w Dolistowie Starym

Tablic pamiątkowa w kościele pw. św. Wawrzyńca w Dolistowie Starym

 

 

Click to listen highlighted text!