Od 23 listopada 2022 roku Szkoła Podstawowa w Wawrowie już oficjalnie nosi imię Sybiraków. To ważny i wyjątkowy dzień dla szkoły i całej społeczności Wawrowa. Dzień, który zapisze się na zawsze na kartach historii. W tym szczególnym dniu odbyła się podniosła uroczystość nadania szkole imienia Sybiraków oraz przekazania sztandaru.

Tuż przed godziną 11.00 w sali gimnastycznej licznie gromadzili się zaproszeni goście, a wśród nich: Prezes Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Prezes Honorowe Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim – Maria Dratwińska i Jadwiga Ostrowska, Skarbnik Związku Sybiraków Janina Molka oraz inni zaproszeni Sybiracy. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Santok – Paweł Pisarek wraz z zastępcą Damianem Kochmańskim, Przewodnicząca Rady Gminy Santok – Renata Nowosad, Radny Powiatowy – Mariusz Śpiewanek. Na uroczystość przybyli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w gminie Santok oraz goście: proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie – ks. Andrzej Kołodziejczyk, Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Santoku – Dagmara Kowalicka–Szymczak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku – Anita Łukowiak, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku – Jowita Leszkiewicz, Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku – Sylwia Dobrzyńska, Prezes Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej – Stanisław Tokarski, Sołtys wsi Wawrów – Krzysztof Chrostek oraz Członkowie Rady Sołeckiej wsi Wawrów.

Część oficjalna rozpoczęła się od odczytania Uchwały Rady Gminy Santok w sprawie nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Wawrowie oraz od przekazania sztandaru szkole przez przedstawiciela Rady Rodziców – Jolantę Kubzdyl – Swadowską i złożenie go na ręce Dyrektora – Romana Szambelana, który następnie wręczył go uczniom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego. Uczniowie szkoły złożyli ślubowanie, obiecując godnie reprezentować szkołę, dbać o sztandar i szerzyć pamięć o Zesłańcach Sybiru.
Następnie goście udali się na oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Radę Rodziców oraz Związek Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim.

W części drugiej uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć program artystyczny, przygotowany przez uczniów i nauczycieli. Odśpiewanie hymnu „Marsz Sybiraków”, film przygotowany specjalnie na tę okazję, opowiadający o losach Polaków wywiezionych na nieludzką ziemię w okresie II wojny światowej oraz bezpośrednio po jej zakończeniu, wiersze i piosenki w wykonaniu uczniów złożyły się na piękną część artystyczną. Na koniec goście zostali zaproszeni do złożenia osobistej dedykacji do księgi pamiątkowej oraz zrobienia okolicznościowego zdjęcia. Po wszystkim udali się na słodki poczęstunek, któremu towarzyszyły rozmowy i dzielenie się wrażeniami po uroczystości.

To wyjątkowe wydarzenie zapisze się nie tylko na kartach historii Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Wawrowie, ale także w sercach i pamięci wszystkich uczniów, pracowników, rodziców oraz społeczności wsi. Nadało ono także kierunek działaniom wychowawczym, które były i będą fundamentem pracy szkoły oraz motywacją do dalszego rozwoju… „Ku pamięci, przestrodze i pojednaniu żyjących”.

Opracowała: Ewa Rawa

Część artystyczna w wykonaniu uczniów
Prezentacja sztandaru Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Wawrowie
Gorzowscy Sybiracy podczas uroczystości
Gorzowscy Sybiracy, uczestnicy uroczystości
Wpis Honorowej Prezes Jadwigi Ostrowskiej do księgi pamiątkowej

 

 

Click to listen highlighted text!