22 listopada 2022 r. delegacja naszego Koła ZS brała udział w międzypokoleniowej Lekcji żywej historii. W spotkaniu brali udział uczniowie VII i VIII klas Szkoły Podstawowej w Mieroszowie oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Mieroszowie.
Wszystkich przybyłych gości przywitała Kierownik MCK Ilona Henko. Powitany został Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, Dyrektor MCK Igor Hoffman, Dyrektor Szkoły Podstawowej Katarzyna Tudry wraz z nauczycielami i szkolną młodzieżą oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku. Przywitano również gości ze Związku Sybiraków Adama Mitelszteta Prezesa Oddziału ZS w Wałbrzychu, Prezes Koła ZS w Wałbrzychu Joannę Baniukiewicz, Członka Zarządu Koła Raise Podhorodecką oraz prowadzącego spotkanie Wacława Kwiecińskiego Sekretarza Koła ZS w Wałbrzychu.
Zebrani wysłuchali i obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną Sybiracy-Pamiętamy i wysłuchali wspomnień obecnych Sybiraków. Młodzież szkolna uświetniła spotkanie wierszami sybirackimi autorstwa Wacława Kwiecińskiego i nagrodzona została książkami „Antosia w bezkresie” Marcina Szczygielskiego. Starszych wyróżniono książkami Danuty Komorowskiej „Upragniona kromka chleba”.
Na zakończenie tego niezwykle wzruszającego spotkania Burmistrz Miasta Andrzej Lipiński serdecznie podziękował uczestnikom tej wyjątkowej lekcji i zapewnił, że Miasto poczyni starania by w szczególny sposób okazać pamięć o mieszkańcach Mieroszowa, których już brak wśród nas ale przebyli taką właśnie Golgotę, jaką widzieliśmy podczas dzisiejszej lekcji.
Na zakończenie zaproszono przybyłych gości na kawę i słodki poczęstunek.

Opracował: Wacław Kwieciński
Sekretarz Koła ZS w Wałbrzychu
Zdjęcia: MCK Mieroszów

 

 

Click to listen highlighted text!