W dniach 4-6 października 2021  roku gościliśmy przedstawicieli kilkudziesięciu szkół, stowarzyszeń i instytucji w ramach X-go Ogólnopolskiego Jubileuszowego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

Celem Zjazdu jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom i uszanowanie pamięci o tragedii Polaków wywiezionych na Sybir,  upamiętnienie tragicznych losów polskich zesłańców, pielęgnowanie tożsamości narodowej, wychowanie do wartości, edukacja do późnej dorosłości, wypracowanie sposobów upowszechniania wiedzy o Sybirakach i zintensyfikowanie działań w tym zakresie.

Zjazd odbył się w Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie na mocy Uchwały podjętej podczas IX Zjazdu w Grajewie . Hasło przewodnie X-go Zjazdu to: Zerwane łańcuchy niewoli bramą do wolności i wyzwaniem dla przyszłych pokoleń. W Zjeździe wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z całej Polski, przedstawicieli urzędów miast, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów instytucji, dyrektorów szkół, wicedyrektorów oraz nauczycieli.

Organizatorami Zjazdu byli:
Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Kordian Borejko – Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków

Szkoła goszcząca
Beata Śliwa – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie.

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP – Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pierwszy dzień Zjazdu przebiegał pod hasłem Cześć ich pamięci i rozpoczął go Apel poległych zaprezentowany przez Uczniów klas mundurowych ZS1 pod opieką Pana Ryszarda Stokłosy (koordynator klas mundurowych). Po złożeniu kwiatów przy popiersiu Patrona szkoły św. Rafała Kalinowskiego – wychowawcy, inżyniera, Sybiraka – uroczystość rozpoczęła się od przywitania uczestników przez Dyrektora szkoły Panią Beatę Śliwę. W imieniu Organizatorów, głos zabrał Pan Jan Myrcha – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Sybiraków, a jednocześnie Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu.

Jubileuszowa edycja Zjazdu nie mogła pominąć podziękowań dla inicjatora zrzeszania szkół i stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru Pana Kazimierza Korczyńskiego, dzięki któremu tradycja organizacji Zjazdów trwa po dzień dzisiejszy.

W trakcie uroczystości otwierającej Zjazd wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków dla:
Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa (Złota Odznaka Honorowa),
Anny Okońskiej-Walkowicz – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej (Złota Odznaka Honorowa),
Beaty Śliwy – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie (Złota Odznaka Honorowa),
Bogusława Pasa – Nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie (Srebrna Odznaka Honorowa).

Odznaczeni wyrazili podziękowania dla Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Głos zabrali: Pani Anna Domańska – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa(w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa) , Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pani Ewa Włodarczyk (w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty). W swoim przemówieniu Pani Dyrektor Beata Śliwa zwróciła uwagę na istotę edukowania młodego pokolenia, propagowanie wiedzy o losach rodzin zesłanych na Sybir, sięganie do literatury przedmiotu, a przede wszystkich rzeczywisty kontakt ze Świadkami Historii.

Tekst i zdjęcia: Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie 

Więcej informacji na stronie internetowej:  https://tk.krakow.pl/?page_id=427

 

Click to listen highlighted text!