„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”
Zbigniew Herbert

W dniu 14 lutego 2022r. Sybiracy wraz z pocztem sztandarowym z Oddziału w Białymstoku zostali zaproszeni na uroczystość odsłonięcia obelisku w Mętnej, poświęconym w hołdzie leśnikom i ich rodzinom z terenu nadleśnictwa Nurzec oraz Nadleśnictwa Mielnik wywiezionym, zmarłym i pomordowanych na Syberii.

Uroczystość rozpoczęła się w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej w Mielniku sygnałówką „Darz Bór” i powitaniem przybyłych gości przez nadleśniczego Artura Gackiego z Nadleśnictwa Nurzec. Wśród gości byli: kanclerz Kurii Drohiczyńskiej ks. dr Zbigniew Rostkowski, Starosta Siemiatycki Marek Bobel, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, dyr. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jan Józef Nowak oraz chór leśników z Białowieży.

Referaty historyczne wygłoszone przez prelegentów Rafała Zubkiewicza, Adama Tobota, płk Romana Szymaniuka i Wojciecha Konończuka, autora książki „Sztuka przetrwania. Deportacje Sowieckie z powiatu bielskiego 1940-1941 były na wysokim poziomie literackim i obfitujące w szereg faktów historycznych. Były to w większej części wspomnienia zesłańców przedstawione bardzo realistycznie, szczególnie historia rodziny Russelów z leśniczówki Mętna, wywiezionej na Syberię. Wszystkie prelekcje były uzupełniane prezentacjami multimedialnymi.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpił chór Leśników z Puszczy Białowieskiej. Uczczeniem wszystkich Sybiraków był Hymn Sybiraków oraz „Modlitwa obozowa”.

Po występie chóru przejechaliśmy do miejscowości Mętna, gdzie został odsłonięty i poświęcony w obrządku ekumenicznym obelisk w hołdzie leśnikom i ich rodzinom z terenu Nadleśnictwa Nurzec oraz Nadleśnictwa Mielnik. Poczty sztandarowe, złożone kwiaty i zapalone znicze przez leśników z Nadleśnictwa Nurzec oraz powaga obecnych była hołdem wywiezionym leśnikom 10 lutego 1940 r. w głąb Związku Sowieckiego. Odśpiewana „Rota” i powtórnie Hymn Sybiraków wzbudziła w nas poczucie patriotyzmu i wspólnoty narodowej.

Odczytany list gratulacyjny posła Jarosława Zielińskiego zakończył podniosłą uroczystość.

Tekst i zdjęcia: Jolanta Hryniewicka

https://nurzec.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci

Click to listen highlighted text!