W dniu 11 lutego 2022 r. przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków – prezes Stanisława Żak i sekretarz Marian Boczar, na zaproszenie dowództwa 1 batalionu czołgów w Żurawicy koło Przemyśla, gościli w jednostce wojskowej. Spotkanie z żołnierzami zorganizowano dla upamiętnienia 82. rocznicy masowej deportacji Polaków na Sybir i do Kazachstanu dokonanej podczas II wojny światowej przez stalinowski reżym.

Uczestniczący w spotkaniu żołnierze mieli możliwość zapoznania się z  historią deportacji Polaków w czasie II wojny światowej, zaangażowaniu żołnierzy Sybiraków w walkach o odzyskanie przez Polskę niepodległości i wysłuchali wspomnień Pani Stanisławy Żak, która jako 5-letnia dziewczynka wraz z rodziną została zesłana z Czyszek do Chabarowska.

O powstaniu Związku Sybiraków i jego działalności po 1988 r. opowiedział Marian Boczar. Zwrócił uwagę na brak możliwości pełnego udokumentowania zesłań ze względu na ograniczenia w dostępie do archiwów Federacji Rosyjskiej.

Tekst i zdjęcia: Marian Boczar

Click to listen highlighted text!