W dniu 25 czerwca 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Lubaczów, poświęcona deportacji mieszkańców powiatu lubaczowskiego przez Sowietów w 1940 r.

Na uroczystość przybyli: Marta Tabaczek – przewodnicząca Rady Powiatu Lubaczowskiego, Paweł Głaz – wicestarosta Lubaczowski, Barbara Janczura – członek Zarządu Terenowego Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie, dr Zygmunt Kubrak – historyk i regionalista, Dariusza Sałek – adiunkt Muzeum Kresów w Lubaczowie, st. chor. Związku Strzeleckiego Eugeniusz Huk – prezes Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Lubaczowie, prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej – Okręg Lubaczowski, przedstawiciel Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Lubaczowie, Adam Antonik i Stanisław Pachołek – przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego, hm. Anna Hawrylak – komendantka Hufca ZHP w Lubaczowie im. hm. Wiktora Hassa Paneckiego, sierż. Związku Strzeleckiego Jacek Świstowicz – zastępca dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Lubaczów, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Goście wysłuchali przemówień Wiesława Kapla – wójta gminy Lubaczów, Dariusza Sałka, Barbary Janczury oraz dr. Zygmunta Kubraka.

Wszystkie wystąpienia łączył przejmujący obraz tragicznego losu, jaki spotkał ludzi zesłanych do Związku Sowieckiego, niespodziewanie pojmanych, przewożonych w bydlęcych wagonach i zmuszanych do pracy w wyjątkowo trudnych warunkach klimatycznych ówczesnej Syberii. To obraz nieludzkich praktyk sowieckiego aparatu terroru. To wstrząsające historie pojedynczych osób, mieszkańców ziemi lubaczowskiej, które składają się na historię naszego narodu.

Z każdego przemówienia płynęło wezwanie, że naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych, którzy złożyli ofiarę na ołtarzu ojczyzny, o całych rodzinach, tych, którzy tam zmarli, i o tych, którzy powrócili, by dać świadectwo prawdzie.

Podczas tego wydarzenia Barbara Janczura złożyła na ręce Wiesława Kapla – wójta gminy Lubaczów podziękowania za wsparcie Terenowego Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie i dążenie do poznawania lokalnej historii oraz losów Sybiraków, a także godne ich upamiętnianie. Wójt gminy otrzymał dyplom i odznaczenie nadane przez prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków oraz pamiątkową statuetkę.

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko w liście skierowanym do przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów podkreślił uznanie dla działań samorządu zmierzających do uwiecznienia tragicznych wydarzeń 1940 r.

Podczas sesji radni Rady Gminy przyjęli także dwie uchwały upamiętniające wywózki na Sybir: w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy masowych deportacji Polaków na Sybir oraz dokonania wpisu do księgi pamiątkowej gminy Lubaczów.

W pamiątkowym wpisie zawarto nazwiska rodzin, które zostały poddane deportacjom, a także słowa uznania dla osób i instytucji, które przyczyniają się do utrwalania i przekazywania prawdy o ich tragicznych losach. Wpisu dokonali: Barbara Janczura (członek Zarządu Terenowego Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie), wójt Wiesław Kapel oraz Roman Cozac (przewodniczący Rady Gminy).

Dr Zygmunt Kubrak w swym wystąpieniu, oprócz losów rodzin deportowanych na Syberię, przedstawił także historię Juliana Dąbka – kierownika szkoły w Lisich Jamach przed wybuchem II wojny światowej, który jako młody mężczyzna doświadczył okrucieństwa sowieckiego totalitaryzmu.

W budynku szkoły znajduje się tablica poświęcona tej postaci. Podczas sesji kwiaty pod nią złożyły delegacje samorządu gminy Lubaczów, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach oraz Barbara Janczura wraz z dr. Zygmuntem Kubrakiem.

Przemawia przewodniczący Rady Gminy Roman Cozac

Przemawia Darek Sałek – adiunkt Muzeum Kresów w Lubaczowie

Pamiątkowego wpisu do księgi dokonali: Barbara Janczura (członek Zarządu Terenowego Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie), Wiesław Kapel (wójt gminy Lubaczów), Roman Cozac (przewodniczący Rady Gminy)

Odznaczenie – Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków dla wójta Wiesława Kapla i pamiątkowa statuetka

Autor: Tomasz Mach, zdjęcia Tomasz Mach

Click to listen highlighted text!