MAJ we WROCŁAWIU I W KOLE FABRYCZNA – 2020

/IM – należą się podziękowania i szacunek/

 

MAJ – najpiękniejszy miesiąc w naszej strefie klimatycznej, będziemy długo pamiętać.

Raz – że jako seniorzy – musimy przebywać raczej w domu, i ewentualnie wychodzić w maseczkach na spacery w rejony, gdzie jest mało spacerowiczów – aby nie zarazić się COVID – 19, czyli ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego wywołaną zakażeniem wirusa SARS-COV.

Dwa – bojaźń przed pandemią tej choroby, nie braliśmy czynnego udziału w pięknych naszych /jako państwowych i kościelnych/ w dniach 1,2,3 a nawet w „Dniu Zwycięstwa”. Wyjątek stanowił 12-ty maj! Przed nami 26.05 – Dzień Matki – PAMIĘTAJMY!

Trzy – mimo zawirowaniom w naszej polityce, nie odbyły się wybory Prezy-denta RP i co ciekawe, nie ma winnego? Ci co nie chcieli wyborów w dniu 10. 05, po czasie chcieli głosować i szukali punktów wyborczych /chore!/.

Cztery – maj nie jest jako miesiąc tradycyjny: piękny i radosny … miesiąc matur, m.in. W tym roku jest miesiącem zwiększonych pogrzebów /w Polsce/ – wszystkich odchodzących miejmy w swojej pamięci – miesiącem, w którym nie możemy się spotykać /Biuro ZS – jest nieczynne/ – jako Zarząd Koła, a wszyscy jako Członkowie Związku Sybiraków – w różnych instytucjach państwowych, a szczególnie ze służbą zdrowia. Ilość zachorowań wzrasta…

Pięć – ze względu, że miesiąc maj, który mijał nam w ciszy i w smutku ze względu na pandemię /szczególnie osoby samotne/, to dodatkowo straszył nas obok ww. „zarazy” jeszcze suszą – dobrze, że z czasem „niebiosa” zlitowały się nad nami, nad Polską!

Sześć – dobrze, że nasze Koło, tak jak i Zarząd Oddziału współpracujemy z Fundacją „Wspólnota Pokoleń”, a w niej szczególnie z p. Magdaleną Szymerowską i p. Marcinem Grygierem.  Do miesiąca marca, główna współpraca dotyczyła naszego udziału w szkołach, tzn. przekazywania uczniom naszych przeżyć, wspomnień z lat zesłania do różnych zakątków ZSRR, czyli cząstkę naszego życia, w ujęciu naszej historii od II Rzeczypospolitej, aż po dzień dzisiejszy.

Aktualnie od Świąt Wielkanocnych, Fundacja „Wspólnota Pokoleń” poprosiła o podanie wykazu osób /poprzez Wiceprezesa ZO p. Ryszarda Janosza/, którym mogłaby dostarczać paczki /spożywcze – obiadowe/, ze szczególnym uwzględnieniem osób potrzebujących, samotnych, nie posiadających OZIW, działających na rzecz Związku Sybiraków i współpracujących z Fundacją. Czyli można powiedzieć, że była i jest to paczka pomocowo-dziękczynna, z głównym ukierunkowaniem na pierwszy człon.

W tej sprawie, telefonicznie zwróciłem się do Członków Zarządu o podanie osób, które odpowiadają ww. uwarunkowaniom oraz skierowałem ok.100 emaili, a głownie SMS-ów do naszych Członków!

Z wielką radością muszę stwierdzić, że osoby z którymi miałem kontakt bezpośredni, za pomocą internetu i telefonu – odpowiadały: „dziękuję, ale może są osoby bardziej potrzebujące niż ja!”. 

Tylko jedna osoba w trakcie dostawy paczek, myśląc, że wszyscy Sybiracy dostają paczki zadzwoniła i poprosiła o dostawę. Po wyjaśnieniu … również otrzymałem ww. odpowiedź.

 Po rozmowach z:

–  Prezydium Koła /p. Barbara Kraszewska i p. Nijola Stankiewicz-Latosik/,

– Komisją Socjalną /p. Krystyna Dobkowska i Stanisława Szarycz/ oraz

– Wiceprezesem ZO p. Ryszardem Janoszem,

– Członkami Fundacji …

podałem do akceptacji ZO 28 Członków z naszego Koła. Wszystkie podane osoby zostały zaakceptowane przez ZO i te osoby dostawały paczki, dwa razy w tygodniu /wtorek i sobota/. Na święta paczki okolicznościowe dostało z naszego Koła – 13 osób. Natomiast na bieżąco do końca miesiąca maja otrzymuje razem ponad 30 osób.

 

Mając powyższe na uwadze, chciałbym w imieniu obdarowywanych Sybiraków z Koła Fabryczna serdecznie podziękować osobom, instytucjom zaangażowanym w ten szlachetny czyn, w dobie „panowania Koronowirusa”. Słowa podziękowania i szacunku płyną, do:

– Pracowników Fundacji „Wspólnota Pokoleń” za podjęcie wspaniałego programu „Patriotyzm Dzisiaj – Zostań w Domu”, czy też „ Patriotyzm Dzisiaj – Posiłek dla Kombatanta” – dostarczanie posiłków dla seniorów: kombatantów, weteranów, osób represjonowanych i niepełnosprawnych. Na co dzień głównie współpracujemy z pp. Magdaleną Szymerowską i Marcinem Grygierem … ale sercem jesteśmy ze wszystkimi pracownikami i wolontariuszami Fundacji;

– Osób i instytucji, które wspomagają Fundację „Wspólnota Pokoleń”, aby mogła zrealizować swój wspaniały ww. program /Prezydent Wrocławia- Jacek Sutryk, PITRADWAR – PGZ Polska Grupa Zbrojeniowa S.A/;

– Pracowników karczm i restauracji /m.in. „Słowianka”, „Konspira”/, za przygotowywanie smacznych i świeżych potraw, o różnorodnym menu;

– Dowódcy 16DBOT p. płk. Arturowi Barańskiemu, z prośbą o przekazanie naszych podziękowań żołnierzom, którzy roznoszą potrawy do domów m.in. naszych Sybiraków z Koła Fabryczna!

12.05 – obchodzimy ważne /okrągłe/ jubileusze, a mianowicie:

 

– 85-rocznicę odejścia Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO.

Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12maja 1935  Warszawie) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i  POW (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930);

Kwiaty w imieniu Narodu złożyli m.in. Prezydent Polski – p. Andrzej Duda

oraz Premier Rządu – p. Mateusz Morawiecki

 

– 50 rocznicę odejścia gen. Władysława ANDERSA we Włoszech.

Władysław Albert Anders

(ur. 11 sierpnia 1892 w Błoniu,  zm. 12 maja 1970 w    Londynie) – polski wojskowy i polityk. Generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w ZSRR oraz  2 Korpusu PolskiegoNaczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnychnastępca prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1950–1954, w 1954 mianowany przez władze emigracyjne generałem broni. Od 1954 członek Rady Trzech.

Ambasador p. Anna Maria Anders złożyła kwiaty na Monte Cassino

 

We Wrocławiu w Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga 10 złożono kwiaty w 50 rocznicę śmierci Władysława ANDERSA. Udział w uroczystości wzięli udział:

–  Wicewojewoda dolnośląski p. Jarosław Kresa;

– Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru p. Antonina KUŻAJ;

– Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków p. Ryszard Janosz;

– Przedstawiciele Fundacji „Wspólnota Pokoleń”: pp. Magdalena Szymerowska

  i Marcin Grygier.

– Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek oraz Krajowy Dzień Położnych.

Dziękujemy za niesioną pomoc!!!

Na zakończenie: PAMIĘTAJMY O DNIU MATKI /26.05/. Niech to będzie uśmiech, kwiatek lub modlitwa, a czasami dobre słowo!!!

 

Opracował

i chyli czoło przed wszystkimi

co szanują każdego Człowieka

Antoni Tunkiewicz

Koło Fabryczna

 

P.S. W dalszym ciągu Biuro Sybiraków, ze względu na koronowirusa – jest zamknięte.

 

Wrocław, dn. 13.05.2020 r.

 

Click to listen highlighted text!